Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

13.03.2008

Засилен контрол за недопускане на замърсявания със строителни и битови отпадъци започна РИОСВ-Смолян. До момента са извършени 22 проверки, като са обхванати насени места от община Смолян и Рудозем. До момента не са констатирани нови замърсявания с битови отпадъци. За констатирани замърсявания със строителни отпадъци са съставени 3 акта. Последвалите проверки показват че замърсените терени са почистени.

В края на 2005 година нерегламентираните сметища на територията на РИОСВ-Смолян бяха ликвидирани. Въпреки това засиленият контрол на РИОСВ-Смолян продължава с цел недопускане на нови замърсявания.