Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

07.06.2011

57 електрически огради за превенция на нападения от мечки ще бъдат раздадени от МОСВ на животновъди и пчелари на територията на РИОСВ-Смолян. Оборудването е закупено в рамките на проект LIFE007 NAT/IT/000502. Заинтересованите стопани могат да получат заявление за кандидатстване в РИОСВ-Смолян. С цел улeсняване на гражданите, бланката е разпространена до всички общински кметове, както и до кметове на населени места, в които често са регистрирани щети от мечки. Крайният срок за подаване на заявления е 1 юли. Класирането ще е по предварително определени критерии /брой щети, брой кошери или животни, район с голяма честота на щети/.

До края на 2011 година МОСВ ще закупи и предостави още 40 ел. пастири на стопани от района. По този начин и в съчетание с останалите предприети превантивни мерки се очаква значително да бъде намален конфликта мечка - човек.

Заявлението за кандидатстване може да изтеглите от тук