Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

03.05.2011

Експерти от РИОСВ-Смолян взеха участие в комисия за оценка на щети от мечка в местността „Лопуха”, община Чепеларе.

Експертите констатираха, че при нападение на мечка в нощта на 2 срещу 3 май т.г. са убити 4 животни (една овца, две агнета и един овен). В момента продължава издирването на още 2 животни. По начина на нападение и оставените следи, комисията е категорична, че се касае за щети от мечка. РИОСВ-Смолян ще изготви предложение за обезщетение по пазарни цени за нанесените щети до МОСВ.

Това е третата констатирана щета от мечка върху селскостопанското имущество за тази година. Другите 2 щети са в района на с. Турен и местността „Балиевата вода”, гр. Смолян, като при тях са унищожени пчелни кошери.

При всеки от случаите, съвместно с представители от Регионална дирекция по горите - Смолян и други заинтересовани институции, е извършен незабавен оглед и са предприети необходимите мерки за обезщетяване на собствениците.