Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

29.04.2011

След получен сигнал от гражданин, вчера към 16.00 часа за замърсяване на язовир Доспат с нефтопродукти, експерти от РИОСВ-Смолян, съвместно с представители на Община Доспат, ВиК-Доспат, ОУ „ПБЗН” и полицията извършиха незабавна проверка. Установено е че размера на петното е приблизително 60 кв. метра, като същото е разположено в близост до брега, в североизточния край на язовира. От представители на Регионална лаборатория - Смолян към ИАОС са взети водни проби. Петното е достигнало до язовира посредством канализационен клон. До късно през нощта са извършвани проверки, целящи локализиране на източника на замърсяване. Предприети са незабавни действия за преустановяване на проникването на нафта от канализационния клон към язовира, както и мерки за недопускане на разпространението на петното в акваторията на язовир Доспат.

Днес експертите отново ще продължат търсенето на източника на замърсяването. Към екипа днес ще се присъединят и експерти от Басейнова дирекция западнобеломорски район - Благоевград.