Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

29.04.2011

След оглед с катер на язовир Доспат, днес в късния следобед, в който взеха участие и експерти от РИОСВ-Смолян е установено замърсяване с нефтопродукти в района на язовирната стена. Възможно е замърсяването да е от същият източник, който предизвика нефтеното петно вчера, като разликата в местоположението е в резултат на промяна в посоката на вятъра и движението на водните маси. Замърсената акватория е с приблизителна обща площ около 5 декара.

Акцията по почистване на разлива, както и изясняването на причините за възникването му продължава и тази вечер. Утре на мястото отново ще има експертен екип на РИОСВ-Смолян.

Източника на замърсяването все още не е известен, но ще продължи неговото издирване. През деня са проверени всички канализационни клонове във „Висока зона - Доспат”, както и обекти с котелни инсталации. Разследването е затруднено поради това, че по канализационните тръби има постоянен отток на отпадни и дъждовни води, вследствие на което следите от нефтопродукти са отмити.