Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

06.04.2011

Около 1000 броя фиданки от плодни дръвчета /ябълка, слива, круша, череша/ ще бъдат залесени в Смолянско до края на седмицата. Фиданките са едроразмерни и са представени безвъзмездно от Бойчин Болчинов - Земеделски производител от гр. Пловдив. РИОСВ-Смолян, след съгласуване с РДГ организира тяхното предаване на 3 ловностопански сдружения - Девин, Хвойна и Смолян, които поеха ангажимент да залесят плодните дръвчета в райони, далеч от населените места, с което ще се подпомогне за подобряването на хранителна база на мечката.

Проявата е една от мерките, залегнали в планът за дейности през 2011 г. за управление на популацията на кафява мечка на територията на РИОСВ-Смолян.