Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

25.03.2011

Със заповед на министъра на околната среда и водите Нона Караджова за територията на област Смолян през 2011 г. е определена квота за събиране на цвят лечебна иглика в размер на 200 кг. сухо тегло. Десет са растения със специален режим на опазване и регулирано ползване, но само игликата има практически значими естествени находища на територията на РИОСВ-Смолян.

В законово определения срок само Районен кооперативен съюз- Смолян e заявил намерение за събиране на иглика. След провеждане на комисия с представители на всички заинтересовани институции, квотата е предоставена на РКС.