Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

22.03.2011

Ученически конкурс насърчава младите хора от Смолян да споделят мисли за водата. Инициативата се организира от Регионалната здравна инспекция и Регионалната инспекция по околна среда и води в Смолян по повод Световния ден на водата 22 март. Трите най-добри есета ще бъдат публикувани във вестник „Родопски вести”, а авторите им ще бъдат наградени на 25 март от 14 часа в залата на РИОСВ-Смолян.

Инициативата за празнуване на Световния ден на водата се поражда през 1992 г. на Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие”, проведена в Рио де Женейро. Генералната асамблея на Обединените нации определя 22 март да се чества като Световен ден на водата. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата.

Целта на Световния ден на водата през 2011 г. е да фокусира вниманието на международната общественост върху въздействието, което нарастването на населението в градовете, индустриализацията и несигурността, причинена от изменението на климата, конфликтите и природните бедствия, оказват върху градските водни системи. Ето защо всички мероприятия ще преминат под надслов: „Вода за градовете: отговор на предизвикателствата в градовете”.

Ключовите въпроси обхващат темите за:

 • нарастващата потребност от вода за градовете и канализация,
 • увеличаване на замърсяването от битови и промишлени отпадъци,
 • изменението на климата и неговите непредвидени рискове и предизвикателства,
 • свръх експлоатация на наличните водни ресурси,
 • по-добро фокусиране върху бедното градско население.
 • Интересни факти за водата:

  • Студената вода съдържа по-малко микроби.
  • 1 капка в секунда = 1200 литра вода за година.
  • 1 пускане на миялната машина изразходва 100 литра вода.
  • Вземането на душ, вместо вана, спестява седмично вода, достатъчна за 1000 чаши кафе.
  • 1/3 от изразходваната вода в домакинството отива в тоалетната.
  • 25% от изразходваната енергия в домакинството отива за загряване на вода в кухнята и банята.
  • За половин час, градинската пръскачка изразходва толкова вода, колкото четиричленно семейство за ден