Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

11.01.2011

Основна причина за замърсяването е бивше хвостохранилище, което се намира в карстов район

Незабавна проверка по сигнал за замърсяване на река Юговска и река Чепеларска извърши днес екип на РИОСВ и Регионална лаборатория - Смолян.

Сигналът е подаден в 9,15 часа тази сутрин от „Лъки Инвест-ЛОФ”ЕООД, гр. Лъки, област Пловдив, във връзка с това, че е пропаднала каверна /кухина в земната кора/ в язовира към хвостохрънилище „Лъки 2 - комплекс”. В резултат се е получило увличане на хвост и изнасянето му чрез подземните естествени колектори към реката. Констатирана е промяна на цвета на река Юговска до сиво. Оцветяването е достигнало и река Чепеларска, приемник на река Юговска.

Пропадането е еднократно, в момента от язовира не постъпва хвост на мястото на пропадането, а собственикът „Лъки Инвест ЛОФ”ЕООД ще предприеме мерките за тампонирането му.

Язовирът към Хвостохрънилище „Лъки 2 - комплекс” не се използва в момента, той е бивше хвостохранилище, в което от предишни години има значителни обеми хвост. Поради факта, че той се намира в карстов район и подобен инцидент е имало и преди около две години, за него се изпълнява специална програма с противофилтрационни мероприятия и дейности.

Екипи на регионалните структури на МОСВ работят на място с цел изясняване на създалата се аварийна ситуация и контрол над замърсяването на реките. За състоянието на река Чепеларска се извършва проверка и контрол от РИОСВ и Регионална лаборатория - Пловдив. Взети са водни проби.

При проверката не е констатирана умряла риба - специалистите не очакват замърсяване с цианиди. Рискът е от замърсяване с тежки метали - олово и цинк, поради спецификата на съдържанието в язовира на хвостохранилището. Експресните анализи ще бъдат готови в рамките на едно денонощие, а в рамките на няколко дни ще бъдат готови и публикувани и резултатите от пробите за съдържание на тежки метали.