Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

26.02.2008

Акт за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци в районна на село Търън, съставиха експерти от РИОСВ-Смолян. Отпадъците са от строителен обект в Смолян, но виновна за замърсяването е фирма ЕТ „Севдалин Леманов” - Мадан, сключила договор за транспортиране на строителните отпадъци от обекта до регионалното депо за ТБО в Герзовица. Повторна проверка на инспекцията днес показва, че замърсените площи са изчистени.

По време на първата проверка експертите на РИОСВ-Смолян предотвратяват повторно изсипване на строителни отпадъци от същият камион в други райони по пътя за Мадан. Вероятно тези два случая не са изолирани и същата фирма е и причина за още замърсени със строителни отпадъци терени по пътя Смолян-Мадан, категорични са експертите от инспекцията.

Предвидената санкция за това нарушение е от 700 до 2000 лв.