Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

25.10.2010

РИОСВ-Смолян осъществи контрол при отстрел на мечка в района на ДЛС-Извора. Всички условия в разрешителното са спазени, показва проверката на инспекцията. Мечката е на възраст около 20 години, около 280 килограма, мъжка. Същото животно през годините е нанесло поредица от щети, най-вече на дивеча и техническите съоръжения на стопанството

Отсрела е извършен от правоспособен ловец. Като изпълнение на условията в разрешителното е закупен и 1 фотокапан. Целта е събраната от него информация да се използва за мониторинг на кафява мечка на територията на стопанството.