Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

21.07.2010

МОСВ издаде разрешително на Държавно горско стопанство „Славейно”, с. Славейно, област Смолян, да организира и осъществи отстрел на една мечка в района на горското стопанство и община Баните, на чиято територия възникна инцидентът с нараняването на жена от кафява мечка. Контролът при лова и за спазването на условията в разрешителното се осъществява от РИОСВ-Смолян.

МОСВ даде съгласие и за разселване на 8 броя мечки от област Смолян в подходящи високопланински територии с ниска плътност на вида, далеч от населени места. Дейността ще се осъществява чрез улавяне и маркиране с нашийници, съоръжени с радиопредаватели и устройства за глобално стационарно позициониране /GPS/. Методът на улавяне на мечките е чрез ненараняващи стъпни капани, които се проверяват всекидневно. Дейността ще се осъществява от Сдружение за дива природа “БАЛКАНИ” с помощта на РИОСВ-Смолян и дирекция „Национална служба за защита на природата” на МОСВ.

Предстои среща на ръководството на МОСВ с кметовете на 19-те проблемни села от областта с цел да бъдат координирани действията за предпазване на населението от нападения и щети.

МОСВ планира и среща с ръководството на Изпълнителната агенция по горите /ИАГ/ за предприемане на дългосрочни съвместни мерки, с които да се гарантира осигуряване на хранителната база на животните далеч от населените места.