Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

15.07.2010

Днес екип от експерти на МОСВ, РИОСВ-Смолян и сдружение за дива природа „Балкани” ще постави капани за улов на кафява мечка в района на село Малка Арда. Целта е мечката, която вчера нападна жена да бъде уловена, упоена и преместена. Ще продължи изясняването на обстоятелствата, при които е станал инцидента. Факта, че в същият район има поставени фотокапани ще спомогне за по-лесното идентифициране на животното .

След приключване на теренната работа, ще се проведат срещи с местните хора и кмета на селото.