Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

14.07.2010

След подаден сигнал за нападение на мечка върху човек, екип от РИОСВ-Смолян извърши незабавен оглед на мястото. Експертите установиха, че нападението е над жена, която е била за гъби заедно със сестра си. Жена е от село Малка Арда, а мястото на инцидента е в местността Блатевото. Далеч е от населеното място. Обстоятелствата при които е станало нападението все още се изясняват

Във връзка с инцидента МОСВ разпространи следното съобщение:

МОСВ предприе възможните спешни мерки за подпомагане на създалата се ситуация в Смолянския регион

След инцидента с трагично загинал човек от село Кутела преди два месеца МОСВ предприе възможните спешни мерки с цел да се подпомогне създалата се ситуация. Още в началото на юни министър Караджова инициира среща с експерти от неправителствени организации, учени и представители на местната власт. Те се обединиха за съвместна работа с експертите от МОСВ по пакет от дейности, които се изпълняват по предвидения график. Спешно бяха поръчани най-необходимите средства за предпазване от нападение от мечки за населението от района. По проект, изпълняван съвместно със СДП „Балкани”, МОСВ закупи и на 19 юли т.г. предстои да бъдат доставени 80 броя електропастири за защита на стопанствата и 10 фотокапана. МОСВ успя да закупи и 100 броя индивидуални предпазни спрея, чиято доставка предстои на 21 юли т.г. Всички поръчани предпазни средства са предназначени за незабавно предоставяне на стопаните от 19-те села от Смолянския регион. За съжаление сме свидетели на нов инцидент, свързан с нападение от мечка, дни преди доставките да бъдат изпълнени.Министър Нона Караджова изпрати писмо до областния управител на Смолян, с което го информира, че още на 7 юли е прието решение при необходимост да бъдат издадени разрешителни за отстрел на кафява мечка с предимство към област Смолян. С това решение на Националната комисия по плана за действие за кафявата мечка се препоръчва всеки проблемен случай в област Смолян да се преценява индивидуално, като се вземат необходимите мерки за предпазване на местното население, включващо издаване на разрешително за отстрел на кафява мечка. При необходимост в зависимост от случая няма пречка да се издадат разрешителни за отстрел, ако мерките, които ще се вземат за решаване на съответната ситуация, не дадат резултат” - се казва в писмото на министър Караджова. С цел да бъде управлявано съжителството с дивите видове, без опасност за живота и имуществото на хората и съобразно действащото законодателство, в момента МОСВ работи по проект на стойност 170 хил. лв., по който се очаква доставката на предпазни средства за хората от застрашения регион. Предстои изпълнението и на другите съвместни мерки:

  • Да се направи засилен мониторинг още тази есен в Смолянския регион с научно признати методи за установяване броя на животните и насоките на развитие на популацията.
  • Срокът за взимане на спешни мерки се съкращава до 3 дни от подаване на сигнала за причинена щета на стопанство, а за изплащане на щетите - до 10 дни от подаване на сигнала.
  • С цел разселване на животните във високите части на планината да се предприеме засаждане на диви плодни растения - къпини, сливи, малини, боровинки, ягоди и др., в планински райони, отдалечени от селата.
  • Да се изготви предупредителен списък на проблемни места, който да бъде огласен във всички планински населени места.
  • Отделно се предвижда на определен брой мечки /най-малко 10/ да се сложат и GPS нашийници, което ще даде възможност за наблюдение на техните движения, включително когато се нанасят щети на селското или горското стопанство.

    По Оперативна програма „Околна среда” е предвидено финансиране за още два проекта за въвеждане на електропастири, единият от които е за Смолянски регион.

    Съвместно с Фондация „Информация и природозащита” беше издадена брошура с най-необходимата информация за превенция на поведението в райони, обитавани от мечки, която вече се предоставя на хората от проблемните смолянски села. Предвиждат се и други дейности, които да информират и подготвят местните хора за начините и средствата за предпазване от щети.