Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

22.02.2008

Състоянието на резерватите Сосковчето и Момчиловски дол е много добро, показват проверки на РИОСВ-Смолян. Целта на проверките е да се извърши мониторниг на горските екосистеми. Не са констатирани сериозни щети върху растителността в резултат на природни явления.

На територията на резерват Сосковчето са наблюдавани следи от дива коза, които показват че популацията на защитения вид е в добро състояние.

Не е констатирано преминаване на хора извън маркираните пътеки, нерегламентиран лов или увреждане на растителността в резерватите и съседните им територии. Нарушителите на забраните, регламентирани в заповедите и плановете за управление на резерватите се наказват с глоба от 500 до 5000 лв.