Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

08.08.2022

 Приложени № 8

Към чл. 43, ал.2

от НПКПМДС

 

 

ФОРМУЛЯР  ЗА  ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

НА КАНДИДАТИТЕ

 

За длъжността старши експерт в Дирекция „Контрол и превантивна дейност“, отдел „Контрол на околната среда“,  направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите“

 

 

1.Име,презиме и фамилия на кандидата

Резултати от начина по чл.33 ал.1т.1

Коефициент

Резултати от интервюто

Коефициент

Окончателен резултат

Миглена Ясенова Бозукова

13

3

4,29

5

60,45

Фидана Митева Андреева

15

3

4,60

5

68,00

 

Предвид окончателните резултати на кандидатите и на основание чл. 44 ал. 1 от НПКПМДС и оформени окончателни резултати в Приложение № 8, конкурсната комисия класира от първо до трето място кандидатите в конкурса за длъжността  старши експерт в Дирекция „Контрол и превантивна дейност“, отдел „Контрол на околната среда“, в направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, както следва:

 

 

Първо място – Фидана Митева Андреева – 68,00 т.

 

Второ място  - Миглена Ясенова Бозукова – 60,45 т.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            

Директор на дирекция „КПД“ ……/п/…………….

                                                  /Кирил Й.Граховски/