Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

08.08.2022

 Приложени № 8

Към чл. 43, ал.2

от НПКПМДС.

 

 

ФОРМУЛЯР  ЗА  ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

НА КАНДИДАТИТЕ

 За длъжността младши експерт в Дирекция „Контрол и превантивна дейност“, отдел „Превантивна дейност“,  направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“

 

 

1.Име,презиме и фамилия на кандидата

Резултати от начина по чл.33, ал.1т.1

Коефициент

Резултати от интервюто

Коефициент

Окончателен резултат

Стефка Трайкова Кирева

12

3

4,26

5

57,30

Миглена Ясенова Бозукова

12

3

4,57

5

58,85

Мариана Трифонова Софрониева

10

3

4,03

5

50,15

 

Предвид окончателните резултати на кандидатите и на основание чл. 44 ал. 1 от НПКПМДС и оформени окончателни резултати в Приложение № 8, конкурсната комисия класира от първо до трето място кандидатите в конкурса за длъжността  младши експерт в Дирекция „Контрол и превантивна дейност“, отдел „Превантивна дейност“, в направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“, както следва:

 

 

Първо място – Миглена Ясенова Бозукова – 58,85 т.

 

Второ място – Стефка Трайкова Кирева  - 57,30 т.

 

Трето място – Мариана Трифонова Софрониева – 50,15 т.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                  

Директор на дирекция „КПД“ ……/п/…………….

                                                  /Кирил Й.Граховски/

 Дата: 08.08.2022 год.