Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

11.06.2010

Производствената дейност на машини и линия за кашкавал на обект МПП „Алада” към ЕТ„ Алада-Мохамед Банашък”, с. Бял извор e възстановена със заповед на директора на РИОСВ-Смолян. Това стана на база на взети водни проби от РЛ-Смолян, в които не се констатират наднормени стойности на никой от анализираните показатели и след като от страна на собственика бяха предприети мерки за недопускането на попадането на отпадни продукти /суроватка/ във водни обекти.

Засиленият контрол на РИОСВ-Смолян ще продължи, като ще се следи както за ефективността и състоянието на пречиствателните съоръжения на млекопреработвателните предприятия, така и за недопускането на изхвърляне на суроватка в реките.