Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

18.05.2010

„Искам да изкажа дълбоки съболезнования на семейството на Никола Шиков, който е трагично загинал в тоя случай. МОСВ ще подпомогне с каквото може семейството на загиналия. За съжаление това са фактите.

В момента експерти от МОСВ и РИОСВ, заедно със служители на ДАГ и местното лесничейство са на място, за да предприемат незабавни действия във връзка с този инцидент. Това е едно изключение, поне нямаме информация последните 20-30 години да се е случвало подобно нещо. През миналата година е имало два–три инцидента, но те са свързани с ловци, които са влезли в пряк досег с мечки по време на улов, слава Богу, това са били инциденти, които не са довели до такъв трагичен край.

Какво се прави в момента? Още днес ние издаваме съответния документ, който да разреши отстрел или улов на мечката. Не е ясно дали е има малко мече, това се установява в момента. В зависимост от конкретната ситуация - ако има малки, ще бъдат уловени и пратени в зоопарк.

Кое е важното в случая, което всъщност МОСВ прави не само от днес, но от доста време. За да се опази популацията, от една страна, а от друга - да се регулира, с участието на широк кръг специалисти се следи приблизителния брой на мечата популация. Ако се разрасне прекомерно, съответно се дават разрешения за отстрел. За последните три години МОСВ именно с тая цел е издало разрешително за отстрел на по десет мечки годишно. От началото на тази година са дадени три разрешения, от които две вече са реализирани.

Какво предстои оттук нататък? За да може да управляваме съжителството с дивите видове без опасност за живота и имуществото на хората, в България се извършват дейности в рамките на няколко проекта. Конкретно МОСВ съвместно със СДП „Балкани” в момента работи по проект на стойност 170 хил. лв., по който се предвиждат следните конкретни дейности:

Закупуване и безвъзмездно предоставяне на 80 електропастира по определени критерии на стопани на домашни животни или на пчелини, които основно са били пострадали през годините от т.нар. проблемни мечки. В момента се подготвят тези критерии, предстои процедура за закупуване на това оборудване.

Отделно се предвижда на определен брой мечки /най-малко 10/ да се сложат и GPS нашийници, което ще даде възможност за наблюдение на техните движения, включително когато се нанасят щети на селското или горското стопанство. Основно проектите са насочени към районите, където популацията на мечките е установено, че е доста сериозна, а именно Родопите - около Смолян, и Централен Балкан.

Предвиждат се също и много дейности за жителите в районите с меча популация, които имат за цел да информират и подготвят местните хора за начините и средствата за предпазване от щети.

Вече са предприети конкретни стъпки за изпълнението на тези дейности и това ще бъде направено скоро”