Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

23.04.2010

За поредна година РИОСВ-Смолян се включи в инициативи за отбелязване на Деня на Земята - 22 април. Организираните прояви бяха насочени към повишаване на информираността и екологичната култура на подрастващите.

В рамките на инициативата над 200 ученици от първи до четвърти клас на I СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” и ОДМЦ гр.Смолян са обучени от специалисти на РИОКОЗ и РИОСВ по темата: „Водата - източник на здраве”.Целта е да покаже на децата как сами могат да допринесат за по-чиста и здравословна околна среда. Децата, ангажирани в проявата рисуваха по темата „Здрава природа - здраво дете”. Творбите им са изложени в залите на РИОКОЗ, РИОСВ и ОДМЦ гр. Смолян.

В отбелязването на деня се включиха и студентите от ПУ „Паисий Хилендарски” филиал Смолян. В рамките на инициативите беше почистен двора на университета, поведоха се дискусии и обучения.

Като партньорска инициатива на Регионален исторически музей „Стою Шишков”, РИОСВ и община Смолян беше открита временна изложба „Дивите обитатели на Родопите”- ІІ. Представени бяха нови фотоси и информационни табели, свързани с музейната образователна програма за обогатяване познанията за биоразнообразието в Родопите, която стартира на 22 април 2009 година. Изложбата беше открита от представители на партниращите си организации, медии и ученици.

Извън организираните от или с участието на РИОСВ-Смолян прояви, във всички общини са реализирани инициативи по повод Деня на Земята. Дейностите основно са с образователен характер, свързани са със залесяване на фиданки, организиране на изложби, състезания и т.н.