Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

21.04.2010

За поредна година РИОСВ-Смолян ще се включи в инициативи за отбелязване на Деня на Земята - 22 април. Проявите са насочени към повишаване на информираността и екологичната култура на подрастващите.

В рамките на инициативата над 200 ученици от първи до четвърти клас на I СОУ”Св. Св. Кирил и Методий” и ОДМЦ гр.Смолян са обучени от специалисти на РИОКОЗ и РИОСВ по темата: „Водата - източник на здраве”.Целта е да покаже на децата как сами могат да допринесат за по-чиста и здравословна околна среда. Децата, ангажирани в проявата рисуваха по темата „Здрава природа - здраво дете”. Творбите им ще бъдат изложени в залите на РИОКОЗ, РИОСВ и ОДМЦ гр. Смолян.

В отбелязването на деня ще се включат и студентите от филиал Смолян на ПУ „Паисий Хилендарски”.

В рамките на планираните инициативи в РИМ„Стою Шишков” ще бъде открита временна изложба „Дивите обитатели на Родопите”- ІІ. Ще бъдат представени нови фотоси и информационни табели, свързани с музейната образователна програма за обогатяване познанията за биоразнообразието в Родопите.

На 22 април РИОСВ-Смолян и РЛ-Смолян към ИАОС обявяват ден на отворени врати. Целта е заинтересованите граждани да се запознаят с работата на двете регионални структури.

Тазгодишното честване на Деня на Земята 22 април, организирано от Международната мрежа за Деня на Земята, е посветено на 40–ата годишнина от началото на отбелязването на този ден. Вниманието е фокусирано върху кампанията „Зелена генерация”, като се призовава международните и държавните институции, бизнеса и неправителствените организации, милионите хора по света за предприемането на конкретни действия за решаване на въпросите, свързани с изменението на климата.