Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

14.04.2010

В срок до 30 април да бъдат почистени пътищата от републиканската пътна мрежа и крайпътните отбивки предписа РИОСВ-Смолян на ОУ „Пътища”. Последващите проверки на инспекцията показват, че предписанията се изпълняват, като непочистени са само местата, където все още има снежна покривка.

Засиленият контрол по чистотата на пътищата ще продължи, като ще се следи за недопускане на замърсявания в крайпътните отбивки и канавките.