Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

21.02.2008

45 жалби и 5 сигнала са постъпили в РИОСВ-Смолян през 2007 г. Най-често гражданите сезират инспекцията за замърсяване на площи с отпадъци, депониране на земни маси на неразрешени места, изпускане на отпадъчни води. По всички жалби експертите от инспекцията са извършили проверки, като е установено 8 от тях са неоснователни, 20 основателни, а 19 са пренасочени по компетентност към други институции.

За отстраняване на описаните в жалбите нарушения са дадени 28 предписания, за които повторните проверки на РИОСВ показват, че са изпълнени.