Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

30.03.2010

Капацитетът на регионалното депо Мадан е изчерпан, като натрупаните отпадъци в момента са с височина 10 метра над определеното ниво, показва проверка на РИОСВ-Смолян. Процеса е започнал още през август 2007 година, но са прилагани различни технологични решения за да не се достигне до затваряне на депото. В настоящата ситуация по преценка на експертите отпадъци ще могат да се примат не повече от още 2-3 седмици. След изтичане на този срок ще бъде издадена заповед за преустановяване на депонирането, като отпадъците на трите общини Мадан, Златоград и Неделино ще се пренасочват към други регионални депа.

С техническа помощ от оперативна програма „Околна среда” е изготвен проект за разширение на депото, гарантиращ експлоатационен обем 30 години, като за целта е необходимо община Мадан да разработи проекта с възможност за поетапно изграждане.