Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

15.03.2010

Със заповед на министъра на околната среда и водите Нона Караджова за територията на област Смолян през 2010 г. е определена квота за събиране на цвят лечебна иглика в размер на 400 кг. сухо тегло. Десет са растения със специален режим на опазване и регулирано ползване, но само игликата има практически значими естествени находища на територията на РИОСВ-Смолян.

В законово определения срок само Районен кооперативен съюз - Смолян и ЕТ „Глухарче-Здравко Лоховски” - с. Триград са заявили намерение за събиране на иглика. Със заповед на директора на РИОСВ-Смолян ще бъде назначена комисия, която ще прецени дали получената квота да бъде предоставена на заявителите.