Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

19.02.2010

Експерти от РИОСВ-Смолян върнаха в природата горска улулица. Защитената птица е намерена в шивашки цех. След подаден сигнал птицата е взета и занесена в екоинспекцията. Извършен е оглед от специалисти и е установено, че улулицата е в добро общо състояние, без наранявания. Птицата е върната в естествената и среда, в близост до мястото където е намерена.

Горската улулица е защитен вид, съгласно закона за биологичното разнообразие. За улавяне, безпокойство или умъртвяване на защитени видове, санкцията е размер на 3000 лв.