Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

02.02.2010

56 обекта провери РИОСВ-Смолян през януари. . Контрола е насочен основно към недопускане на нерегламентирани сметища по населените места. Проверени са точките с контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки в гр. Смолян. Извършена е проверка на склада за пестициди в с. Търън, общ. Смолян. В направление води са проверени 18 обекта. През месеца започнаха проверки на обекти включени в информационно контролната система за състоянието на оттпадъчните води. В направление въздух са извършвани проверки на инсталации с над 3 килограма фреон и складове за строителни материали във връзка с контрола на ЛОС.