Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

15.02.2008

Засилен контрол на търговски обекти предлагащи бои, лакове и авторепараратурни продукти започва РИОСВ-Смолян. Проверките са с цел ограничаване на емисиите от летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти. Ще се следи за правилното етикетиране на продуктите и дали съдържанието на ЛОС е съобразно допустимите норми.

През изминалата година са извършени 42 проверки на търговци на едро и дребно предлагащи такива продукти. Консаттирано е че предлаганите бои, лакове и авторепараратурни продукти отговарят на изискванията на екологичното законодателство.