Cannot execute query: select opt.o_key as o_key, opt.o_value as o_value, opt.o_type as o_type from options as opt
Unknown storage engine 'InnoDB'Cannot execute query: select m_name from module where m_status=1 order by m_id
Unknown storage engine 'InnoDB'Cannot execute query: select m_id, m_name, m_desc, m_mainfile, m_blockfile, m_dir, m_status from module where m_status=1 order by m_id
Unknown storage engine 'InnoDB'Cannot execute query: select l_id, l_name, l_alias from language order by l_id
Unknown storage engine 'InnoDB'Cannot execute query: select l_id, l_name, l_alias from language where l_id=1
Unknown storage engine 'InnoDB' SYS_PAGE_TITLE
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.