Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

25.01.2010

Всички работещи бензиностанции в смолянско отговарят на нормативните изисквания за ограничаване на емисиите от летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, показват проверки на РИОСВ-Смолян. На територията на инспекцията има 57 бензиностанции, като 4 от тях не работят. Неработещите бензиностанции са в процес на реконструкция и също ще бъдат приведени към изискванията за експлоатацията на обектите.

За спазване на техническите изисквания към съоръженията, РИОСВ-Смолян ще проверява всички бензиностанции. Целта на проверките е да се намали и предотврати изпускането на емисии на летливи органични съединения /ЛОС/ в атмосферния въздух.