Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

12.01.2010

Само 2 фирми са заявили в РИОСВ-Смолян намерение за изкупуване на лечебни растения под ограничителен режим на ползване през 2010 година. Заявката е общо за 400 килограма цвят суха иглика и е направена от РКС-Смолян и ЕТ „Глухарче-Здравко Лоховски”- с. Триград.

През последните няколко години единствено Районен кооперативен съюз - Смолян е изкупувал лечебна иглика. Представените в РИОСВ-Смолян отчети, показват че изкупените количества са значително по-малки от разрешените. Проверките, извършени от инспекцията не показват нарушения при събирането, изкупуването и съхранението на лечебни растения. Естествените находища на лечебните растения са в много добро състояние, което е предпоставка РИОСВ-Смолян да предложи на МОСВ и през 2010 година да се отпуснат квоти за лечебни растения под ограничителен режим.