Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

09.11.2009

Експерти от РИОСВ-Смолян вчера осъществиха контрол при улов и маркиране с GPS-нашийник на кафява мечка в района на село Триград. Титуляр на разрешителното, издадено от Министъра на околната среда и водите е сдружение за дива природа „Балкани”. Преди около 1 седмица представители на сдружението, съвместно с ЛРД „Девин” под контрола на инспекцията заложиха капани. Част от капаните са заложени и на местата с чести щети. Такъв е и случая с хваната в Триград мечка - тя се е върнала на мястото на нанесена предходната вечер щета върху пчелни кошери.

Мечката е малка, около 3 годишна, женска и тежи 57 килограма. След упойването и поставянето на GPS-нашийника, животното е пуснато на свобода. РИОСВ-Смолян и сдружение за дива природа „Балкани” ще следят движението й чрез получаваните съобщения. Поради факта, че животното до момента може да се определи като проблемно и често нанасящо щети върху пчелни кошери в района на село Триград, получаването на информация от него е още по-важно.