Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

28.10.2009

Акт за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в районна на село Момчиловци, местността Имането, съставиха експерти от РИОСВ-Смолян. При проверката е установено, че е замърсена площ от около 30 квадратни метра и отпадъците са от почистване на къща. Изхвърлени са в гората, на около 200 метра от главния път. По време на проверката е установено, кой е изхвърлил отпадъците, лицето е намерено и му е съставен акт.

Предвидената санкция за това нарушение е от 700 до 2000 лв.