Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

19.10.2009

Проверката, във връзка с подаден сигнал за умрялата риба в река Лъкинска продължава и днес. Вчера около 14.00 часа е подаден сигнал и е извършена незабавна проверка от служители на РИОСВ-Смолян. Констатирана е умряла риба в участък от около 6 километра.

Според експертите, вероятната причината за измирането на рибата е дейността на рудник „Джурково”. За изясняване на обстоятелствата са взети водни проби и проби от умрялата риба. В момента продължава обхода по речното корито и огледите в района на рудника. На управителя на рудника е съставен акт.