Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

02.10.2009

Да се предприемат спешни мерки за защита на селскостопанското имущество в райони с чести щети от мечки предписа РИОСВ-Смолян. Това се налага поради факта, че по време на комисиите за констатиране на щети от кафява мечка е установено че стопаните не са предприели почти никакви мерки за обезопасяването на пчелните кошери и свободната паша все още е често явление. Досега в протоколите за установени щети са давани подобни предписания, но последвалите проверки показват че те в голяма степен не са спазени. Това от своя страна е причина за повторни щети на едни и същи стопани. Където са монтирани елекропастири около пчелни кошери няма щети от мечки, показват още проверки на инспекцията.

Превантивните мерки са задължително условие за стартиране на процедура по обезщетяване, в тази връзка на лица не предприели обезопасителни мерки няма основание за изплащане на щетите.

Поради честите щети от мечки върху пчелни кошери в района на село Павелско, днес ще бъдат дадени допълнителни предписания на всички собственици на пчелини от района да засилят превантивните мерки. Пободни предписания ще се дадат във всички проблемни райони. За по-големите пчелини /над 10 кошера/ адекватна мярка е ограждането им с електропастири. Задължително условие е и да се спре свободната паша на домашни животни.