Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

10.09.2009

РИОСВ-Смолян предложи на кметовете на общини за пореден път да подкрепят Европейската седмица на мобилността от 16 до 22 септември и Ден без автомобили - 22 септември 2009 година. България се включва за седми път в инициативата, като тази година тя се провежда под надслов „Да подобрим градския климат”. До сега всички общини на територията на РИОСВ-Смолян са се включвали в кампанията и седмицата е отбелязвана с редица образователни и спортни прояви.

Европейската седмица на мобилността се организира от Европейската комисия с цел да се насърчи поведение на хората и действия на институциите, които да са в съответствие с принципите на устойчивото развитие и по-специално да са насочени към намаляване на замърсяването на градската среда от транспорта и подобряването качеството на живот на гражданите.