Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

29.08.2009

Няма замърсяване на околната среда в резултат на инцидента в Смолян, при който е разлята нафта, показва проверка на РИОСВ-Смолян. Поради предприетите мерки за спиране на изтичането и ограничаване на разпространението на разлива не е допуснато той да премине извън пътното платно. По този начин е предотвратено проникването на нефтопродукти в почви, подпочвени води и водни обекти. Триците, които са използвани за събиране на разлятата нафта вече се извозват на депото за твърди битови отпадъци - Смолян за по нататъшното им обезвреждане.