Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

11.02.2008

РИОСВ-Смолян ще контролира улова на диви птици в района на село Кръстатица, община Баните, с научна цел. Това се регламентира от разрешителното, издадено от министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров. Разрешителното е в отговор на заявление на Института по зоология на БАН. Целта е птиците да бъдат маркирани с орнитологични пръстени на Българската орнитологична централа. След маркирането птиците ще бъдат връщани на свобода.

Уловът следва да се извърши в срок от 1 април до да края на декември 2008 година.