Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

03.01.2008

Интересът по отношението на информация за околната среда ежегодно нараства. През 2007 година информационният център на инспекцията е посетен от над 650 души. Най-много граждани са се интересували от защитените зони по НАТУРА 2000 на територията на РИОСВ-Смолян. Значителен е и броят на въпросите за състоянието на околната среда от ученици и студенти.

Въпреки големият обществен интерес към състоянието на околната среда, писмените заявления за достъп до информация постъпили в РИОСВ-Смолян за миналата година са само четиринадесет.

На обществеността непрекъснато се предоставя актуална информация чрез интерент страницата и другите информационни материали издадени от инспекцията, а така същи и шестте поредни издания на „зелената книга”.