Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Връзка към профила на купувача на Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени поръчки на следния адрес: https://app.eop.bg/buyer/20729