Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

  • Подаване на електронно подписани документи
  • Деловодна справка
  • ПРАВИЛА за приемането и издаването на електронни документи в администрацията на Министерство на околната среда и водите