Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Списък на обектите, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти, включени в “Контролно-информационната система за състоянието на отпадъчните води” по Наредба № 5 от 23 април 2007 г. за мониторинг на водите на територията, контролирана от РИОСВ-Смолян през 2010 г.

Наименование Населено място, община Река Поречие Брой зауствания
“ВиК” ЕООД Смолян- ПСОВ “Пампорово” к.к.Пампорово, общ.Чепеларе Бобово дере Марица 1
„ВиК”ЕООД Смолян–ГПСОВ „Смолян” гр. Смолян Черна Арда 1
„ВиК” ЕООД Смолян– канализация с. Борино с. Борино Боринска Марица 1
„ВиК” ЕООД Смолян– канализация гр. Девин гр. Девин Девинска Марица 1
„ВиК” ЕООД Смолян–канализация гр. Доспат гр. Доспат Доспатска Места 1
„ВиК” ЕООД Смолян– ГПСОВ “Златоград” гр. Златоград Върбица Арда 1
„ВиК” ЕООД Пловдив-канализация гр. Лъки гр. Лъки Лъкинска Марица 1
„ВиК”ЕООД Смолян– ГПСОВ “Мадан” гр. Мадан Маданска Арда 1
Община Мадан- канализация с. Върбина с. Върбина Арда Арда 1
„ВиК” ЕООД Смолян – ГПСОВ “Рудозем” гр. Рудозем Арда Арда 1
„ВиК” ЕООД Смолян– канализация гр. Чепеларе гр. Чепеларе Чепеларска Марица 1
„ВиК” ЕООД Смолян– канализация гр. Неделино гр. Неделино Неделинска Арда 1
Община Чепеларе – ПСОВ с. Проглед с. Проглед, общ. Чепеларе. Чепеларска Марица 1
“Лъки- Инвест Говедарника” ЕООД Лъки- рудник „Дружба” с. Здравец, общ. Лъки Джурковска Марица 1
“Лъки- Инвест Джурково” ЕООД Лъки- рудник „Джурково” с. Дряново, общ. Лъки Джурковска Марица 1
“Лъки- Инвест ЛОФ” ЕООД Лъки- Лъкинска обогатителна фабрика (ЛОФ) с пречиствателно съоръжение ХХ “Лъки-2 комплекс” гр. Лъки Юговска Марица 1
„Горубсо Мадан” АД Кърджали -рудник „Крушев дол” гр. Мадан Крушевдолска Арда 1
„Горубсо РОФ” АД Кърджали - Рудоземска обогатителна фабрика (РОФ) с пречиствателно съоръжение ХХ “Рудозем-2” гр. Рудозем Арда Арда 1
„Прогресстрой” ЕООД Рудозем- ТМСИ „Рудозем” гр. Рудозем Арда Арда 1
„Стройимпекс-Неделино-98”ООД Неделино – ТМСИ „Крайна” с. Крайна, общ. Неделино Неделинска Арда 1
„ТМСИ” ЕООД Смолян- ТМСИ „Върбина” с. Върбина, общ. Мадан Арда Арда 1
ТПК „Михалково”- Предприятие за бутилиране на естествено газирана минерална вода с. Михалково, общ. Девин Чурековска Марица 1
„Хидро-Девин” АД Девин- ТМСИ „Забрал” гр. Девин Въча Марица 1
“Стройвъзход” ООД Неделино–ТМСИ“Неделино” гр. Неделино Неделинска Арда 1
“П.А.Л-БГ” ЕООД София- цех за рибопреработка м. “Стойковска ливада”, земл. с. Беден земл. с. Беден, общ. Девин Широколъшка Марица 1
“Драма” ЕООД Смолян- ТМСИ “Настан” гр. Девин, кв. Настан Въча Марица 1
“Виастройинженеринг” ООД Смолян- ТМСИ “Грохотно” с. Грохотно, общ. Девин Въча Марица 1
„Родопи Еко Проджектс” ООД Златоград – Ермореченска обогатителна фабрика (ЕОФ) с пречиствателно съоръжение ХХ “Ерма река” с. Ерма река, общ. Златоград Голяма Арда 1
“Алпине БАУ ГМБХ-клон България” ООД София- ТМСИ “Забрал” гр. Девин Въча Марица 1
„Мода Шпорт” ЕООД гр. Мадан, Шивашко предприятие с. Равнища с. Равнища, общ. Мадан Черна Арда 1
„В и К” ООД гр. Кърджали, Канализация с. Ардино с. Ардино/Ардино Ардинска Арда 1
ЕТ „Елада” с. Бял извор с. Бял извор/Ардино Бялизворска Арда 1
„Родопчанка” ООД, с. Бял извор с. Бял извор/ Ардино Бялизворска Арда 1

* В този списък влизат обекти, които заустват отпадни води в повърхностни обекти с водно количество над 100 м3 в денонощието.