Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Списък на обекти формиращи отпадъчни води потенциални източници на приоритетни и приоритетно опасни вещества на територията на РИОСВ - Смолян

Списък на обектите  формиращи отпадъчни води потенциални източници  на приоритетни и приоритетно опасни вещества  на територията на РИОСВ - Смолян Изтеглете от тук