Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

ВЕКОВНИ ДЪРВЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ - СМОЛЯН - 2019
№ в Държавния Регистър № по Ред в Регистъра на РИОСВ-Смолян Наименование на Защитения Природен Обект № и Дата на Заповедтта за обявявване и прекатегоризиране Местонахождение / гр., с., местност, ул., ДЛ, Т.Н./ Забележка
1 2 3 4 5 6 8
1 286 2 Черен бор Пост. № 4044/ 10.10.1949 г. на МГ ГС- Смилян ; з-ще с. Сивино; м." Текир ", " Чикека" Н-18 м, обиколка 2,10 м; възраст: 150 г
2 287 3 Бял бор Пост. № 4044/ 10.10.1949 г. на МГ ГС- Смилян ;З-ЩЕ с. Сивино; М." Текир ", "Чикеkа" Н-20 м, обиколка 2,25 м; възраст: 170 г
3 282 5 Чинар Зап № 508 / 28.03.1968 г на МГГП гр. Смолян - ГНС Н-22 м, обиколка 4,30 м; възраст: 250 г
4 292 9 Чинар Зап № 2276 / 05.12.1967 г на МГГП с. Петково- СОНС; ГС-Славейно Н-19 м, обиколка 3,30 м; възраст: 150 г
5 294 11 Бук Зап.№ 2276 / 05.12.1967 г на МГГП с. Сивино- М. " Ливадите" Н-21 м, обиколка 3,10 м; възраст: 300 г
6 295-307 12 Смърч- 13 Братя Зап. № 2276 / 05.12.1967 г на МГГП с. Стойките - м. Ардашль           13 Броя H-35 м, обиколка- 1,62, възраст 180 г
7 308 13 Смърч- 10 Братя Зап. № 1120 / 02.07.1968 г на МГОПС ГС-Чепеларе, з-ще гр.Чепеларе Н-24 м, обиколка 3,80 м; възраст: 200 г
8 530 15 Бук Зап.№ 1762 / 28.06.1972 г на МГГМ ГС- Славейново; Мах. Вълчан Дол; ДЗС- Златоград Н-20 м, обиколка 3,20 м; възраст: 300 г
9 862 16 Питомен Кестен Зап.№ 511 / 24.02.1976 г на МГОПС М. " Балалийската река " ДЗС- Златоград Н-22 м, обиколка 3,50 м; възраст: 250 г
10 1678 48 Чинар Зап. № 376 / 19.04.1985 г на КОПС с. Годешево, общ. Сатовча Н-26 м, обиколка 5,90 м; възраст: 435 г
11 997 20 Бял бор Зап. № 343 / 04.07.1978 г на КОПС М. " Пашалийца"- З-ще на с. Хвойна Н-20 м, обиколка 3,35 м; възраст: 180 г
12 998 21 Смърч Зап. № 343 / 04.07.1978 г на КОПС М. " Пашалийца"- З- ще на с. Хвойна Н-26 м, обиколка 3,20 м; възраст: 180 г
13 1174 31 Бук Зап. № 235 / 04.06.1980 г  м."Бориката", гр.Мадан Н-20 м,  Д1/3- 1,40 м; възраст: 160 г
14 1175 28 Бук Зап. № 235 / 04.06.1980 г  М. " Шадиица", З- ще на Гр. Мадан; ГС- Златоград Н-20 м, диаметър 0,70  м; възраст: 120 г
15 1176 29 Бук Зап. № 235 / 04.06.1980 г  М. " Шадиица", З- ще на Гр. Мадан; ГС- Златоград Н-20 м, диаметър 0,70  м; възраст: 120 г
16 1177 30 Бук Зап. № 235 / 04.06.1980 г  М. " Шадиица", З- ще на Гр. Мадан; ГС- Златоград Н-20 м, диаметър 0.70 м; възраст: 120 г
17 1179 33 Бук Зап. № 235 / 04.06.1980 г  М. " Печинско ", З- ще на Гр. Мадан; ГС- Златоград Н-20 м, диаметър 1.50 м; възраст: 170 г
18 1271  36 Бук Зап. № 279/ 10.04.1981г м."Кайковска", с.Турян           Н-25 м, диаметър 2.80 м; възраст: 200 г
19 1443 37 Круша Зап. № 1027 / 01.07.1982г М. " Падала " с. Бостина; АПК- Смолян            Н-15 м, диаметър 1.05 м; възраст: 250 г
20 1760 39 Смърч- многовръх Зап. № 197 / 11.03.1987г М. " Караманолевска Мандра " ГС- Чепеларе; ОТД 46 Х Н-28 м, диаметър 5.12 м; възраст: 125 г
21 2140 41 Зимен дъб Зап.№РД-291/08.05.2015 г. на МОСВ ТП ДГС Хвойна отд223"ш",м."Воденишки дол", земл.Малево Н-26 м, диаметър 4.57 м; възраст: 330 г
22 2159 44 Черен бор (Pinus nigra) Лирата на Орфей Заповед №РД-40/22.01.2018 г.на МОСВ Земл.Борино, Кад.№05462.188.50, в ПЗ"Буйновското ждерело".С коорд.х 4643398.475, у 505459.333 в коорд.с-ма БГС 2005 г./кадастрална Н-34 м , диаметър на 1.3 м-0.54 м , възраст- 100 г.
23 2171 44 Черен бор (Pinus nigra) Октопода Заповед № РД-725/28.11.2018 г.-МОСВ;ДВ,бр.105/2018 Земл.Борино, Кад.№05462.188.50, в ПЗ"Буйновското ждерело".С коорд.х 4614294.043, у 402431.974 Н-27м, диаметърна всяко от осемте  разкл. от 22-43 см; възраст: 100 г
24 2172 45 Бук (Fagus sylvatica) Заповед №РД-725/28.11.2018 г.-МОСВ;ДВ,бр.105/2018 Земл.Буйново, Кад.№06879.96.26.С коорд.х 4599620.74, у 400216.175 по БГС 2005 кад. Н-16,5 м, обиколка на на ствола при височина 1,30 м- 4,20 м ; възраст: 300 г
25 2173 46 Бук (Fagus sylvatica) Заповед №РД-725/28.11.2018 г.-МОСВ;ДВ,бр.105/2018 Земл.Буйново, Кад.№06879.96.26.С коорд.х 4599617.240, у 400095.045 по БГС 2005 кад. Н-24 м, обиколка на на ствола при височина 1,30 м- 3,12 м ; възраст: 200 г
26 2174 47 Смърч (Picea abies) Заповед №РД-725/28.11.2018 г.-МОСВ;ДВ,бр.105/2018 Земл.Кожаре, Кад.№37592.30.9.С коорд.х 4599834.313, у 405389.960 по БГС 2005 кад. Н-37,5 м, обиколка на на ствола при височина 1,30 м- 3,85 м ; възраст: 250 г
27 2198 48 Орех  (Juglans regia) 

Заповед № РД-804/08.10.2020 г.-МОСВ;ДВ,бр.97/2020г.

с. Дрянка, общ. Баните, имот кад. № 23875.100.491, коорд. Х 4607654.380 У 459371.450 по БГС 2005 кад. Н-18 м, обиколка на ствола при височина 1,30 м- 2,70 м; възраст: 100 г