Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Издадени комплексни разрешителни за оператори на територията на РИОСВ – Смолян

  • Комплексно разрешително на Община Доспат за “Регионално депо за неопасни отпадъци от общините Доспат, Сатовча, Борино и Девин” с. Барутин, общ. Доспат, обл. Смолян, № 328-Н0/2008г.
  • Комплексно разрешително на Община Смолян за “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Смолян, Чепеларе, Баните и Лъки”, гр.Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, № 358-Н0/2008г.
  • Комплексно разрешително на Община Мадан за “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Мадан, Златоград и Неделино”, гр. Мадан, общ. Мадан,обл. Смолян, № 190-Н1/2009г.
  • Комплексно разрешително на Община Рудозем за “Регионално депо за неопасни отпадъци за община Рудозем”, гр. Рудозем, общ. Рудозем, обл. Смолян, № 387-Н0/2010 г.