Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

ПЗ "Бориковска пещера"

ПЗ "Улцата"

ПЗ "Невястата"

ПЗ "Ледницата"

ПЗ "Момата"

ПЗ "Сарийска чука-Главата"

ПЗ "Смолянски езера"

ПЗ "Чудните мостове"

ПЗ "Скакалото"

ПЗ "Дуплево"

ПЗ "Костен камък"

ПЗ "Настанска могила"

ПЗ "Струилски дол"

ПЗ "Буйновско ждрело"

ПЗ "Дяволски мост"

ПЗ "Гюмберджията"

ПЗ "Скален мост - Шапран дупка"

ПЗ "Свети дух"

ПЗ "Градище"

ПЗ "Сливодолско падало"

ПЗ"Смолянски водопад"

ПЗ "Родопски силивряк - с. Любено"

ПЗ "Родопски силивряк - с. Дядовци"

ПЗ „Хладилната пещера”

ПЗ „Калето”

ПЗ ”Казанджи дере”