Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

ЗМ "Калето"

ЗМ "Падала"

ЗМ "Ливадите"

ЗМ "Рожен"

ЗМ "Момина вода-Ахматица"

ЗМ "Връх Средногорец"

ЗМ "Крепоста Градището"

ЗМ "Лятната гора"

ЗМ "Дълбок дол"

ЗМ "Врача"

ЗМ "Чернока"

ЗМ "Турлата"

ЗМ "Средните ливади"

ЗМ "Куцинско блато"

ЗМ "Поречието на р. Девинска"

ЗМ "Света неделя"

ЗМ "Триградско ждрело"

ЗМ "Чаирите"

ЗМ "Караджа дере"

ЗМ "Старата гора"

ЗМ "Борино"

ЗМ "Хубча"

ЗМ "Соскучански дол"

ЗМ "Годумска дупка"

ЗМ „Манастирището”

ЗМ „Дяволски мост”

ЗМ "Храстево"

ЗМ "Калето"

 

За повече информация за защитените местности тук