Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

  • Севезо
    Контролна дейност, Решения, издадени от директора на РИОСВ Смолян по гл. 7, раздел I от ЗООС, Обяви за открит обществен достъп до документите по чл. 106, ал. 2 от ЗООС, Обяви за открит обществен достъп до проекта на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС, Архив на решения по чл. 106, ал. 4 от ЗООС, Доклади за политика за предотвратяване на големи аварии, Важно! Такси по Севезо