Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ)

Годишни доклади за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително по чл. 125, ал. 1, т. 5 ЗООС

 

Извършена проверка на 21.05.2012 г. по изпълнение на условията в комплексно разрешително №358-Н0-И0-А0/2008 г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Смолян Чепеларе, Баните и Лъки” - гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян с оператор Община Смолян

Извършена проверка на 29.05.2012 г. по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 328-Н0-И0-А0/2008 г. на “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Доспат, Сатовча, Борино и Девин” -  с. Барутин, общ. Доспат, обл. Смолян с оператор Община  Доспат

Извършена проверка на 29.10.2012 г. по изпълнение на условията в комплексно разрешително №358-Н0-И0-А0/2008 г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Мадан, Златоград и Неделино”, гр. Мадан, общ. Мадан, обл. Смолян с оператор Община Мадан

Извършена проверка на 05.11.2012 г. по изпълнение на условията в комплекспо изпълнение на условията в комплексно разрешително №387-Н0-И0-А0/2010 г. на „Общинско депо за неопасни отпадъци на община Рудозем” - гр. Рудозем, общ. Рудозем, обл. Смолян с оператор Община Рудозем