Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Публичен регистър на издадените разрешения за дейности с отпадъци по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците

 

На територията на РИОСВ-Смолян няма инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци

 

Регистър на регистрационните документи, издадени от РИОСВ-Смолян

за дейности с отпадъци по чл.78 от ЗУО 

Име на фирма БУЛСТАТ Адрес на управление № и дата на издадения документ
1. ЕТ"САЛИХ КАРАМУСТАФОВ-БАЧИ” 120514330 гр. Доспат ул.”Любен Каравелов” №7А 11-РД-106-00/01.11.2006г.
2. "ИХТЯРОВ” ЕООД 120614081 гр. Чепеларе ул. „Здравец” №11 11-РД-166-00/05.12.2007г.
3. "ЕКО ТИТАН ГРУП” ООД 200145389 гр. Смолян ул.”П.Р.Славейков” 11-РД-184-00/15.08.2008г.
4. ОБЩИНА ДОСПАТ 000614906 гр. Доспат, ул. “1-ви май” №3 11-РД-192-00/17.03.2009г
5. ЕТ "РОСТОН - РОСЕН ЦВЕТКОВ” 120598855 гр. Девин,ул. Освобождение”№58 11-РД-205-00/25.02.2010г.
6. „Рони Транс Къмпани” ЕООД 201217005 гр.Смолян, ул. „Мико Иванов”№19 11-РД-209-00/23.08.2010г.
7. „Рико Консулт” ЕООД 120551147 гр.Смолян, бул.”България” №15 11-РД-210-00/14.09.2010г.
8. „Доспатлес” ЕАД 120067096 гр. Доспат, ул.”Орфей” №6 11-РД-103-01/01.10.2010г.
9. „Бари Транс” ЕООД 112648657 гр. Смолян, ул.”Наталия”№11 11-РД-148-01/04.10.2010г.
10. „Вева Груп” ЕООД 120548133 гр. Доспат, ул.”Гоце Делчев” №5 11-РД-99-01/08.10.2010г.
11. ЕТ ”Исен Саралиев” 120040665 с. Бориново, общ. Мадан 11-РД-211-00/22.11.2010г.
12. „Рони Транс Къмпани” ЕООД 201217005 гр.Смолян, ул. „Мико Иванов”№19 11-РД-209-01/14.01.2011г.
13. ЕТ“СУЗАНА ШИКИРОВА - ДЖЕВАТ ШИКИРОВ” 101654146 с. Сатовча, общ. Сатовча, обл. Благоевград 11-РД-212-00/02.02.2011г.
14. „ТИПО ЕЛ ЗЕТ” ЕООД 200016608 общ. Баните, с. Баните 11-РД-213-00/15.03.2011г.
15. „КРАСИН” ООД 120548749 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров” №10, бл. ДЦ49, партер 11-РД-214-00/16.03.2011г.
16. “БИЛДЪР.БГ” ЕООД 120598983 гр. Смолян, бул. “България” № 26А 11-РД-215-00/03.06.2011г.
17. “СТЕФАНОВ-64” ЕООД 160087128 с. Новаково, ул.“Младост” №6 общ.Асеновград, обл.Пловдив 11-РД-190-01/11.07.2011г.
18. ЕТ “АТАНАС КУЗМОВ” 120507325 гр. Чепеларе, ул. „24 май”, бл. “Асенец-2”, Вх. Б, ап. 26, обл. Смолян, общ. Чепеларе 11-РД-47-01/19.08.2011г.
19. “ЙОЛА” ЕООД 120604308 гр. Чепеларе, ул. „Мурджовска” № 2А, общ. Чепеларе, обл. Смолян 11-РД-52-01/25.08.2011г.
20. ЕТ “ТОНИКИ – МАРИЯНА БЕЛОВОДСКА” 120001947 гр. Чепеларе, ул. „Здравец” №1в, общ. Чепеларе, обл. Смолян 11-РД-216-00/30.09.2011г.
21. ЕТ “ФАГОС–АЛБЕНА ХАДЖИЕВА” 120017862 обл. Смолян, общ. Смолян, с. Смилян, ул. „Пейо Яворов” №16 11-РД-83-01/14.12.2011г.
22. „НЕФЕРТИТИ-ВАРДЖИЕВ И СИЕ” ООД 201479452 обл. Смолян, община Смолян, гр. Смолян, ул. „Зорница” №22  11-РД-82-01/26.06.2012г.
23. ET”ФЕТИ КЕХАЙОВ” 120049899 обл. Смолян, общ. Доспат, с.Късак 11-РД-217-00/04.07.2012г.
24. „ТИПО ЕЛ ЗЕТ” ЕООД 200016608 обл. Смолян, общ. Баните, с.Баните, „Възход”, № 11 11-РД-213-01/04.07.2012г.
25. „ФЕНИКС СМОЛЯН” ООД 202141368 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян,  ул. „Поп Нико”, № 11 11-РД-001-00/31.08.2012г.
26. „ФЕНИКС СМОЛЯН” ООД 202141368 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян,  ул. „Поп Нико”, № 11 11-РД-002-00/31.08.2012г.
27. „НБМ - ТРАНСПОРТ” ЕООД 200159435 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул.„Тракия”, № 16 11-РД-003-00/10.09.2012г.
28. СД”АСЕНЧО И СИЕ - КУКУНДЖИЕВИ СИЕ” 040812536 обл. Смолян, общ. Борино, с.Ягодина 11-РД-004-00/26.09.2012г.
29. „ФЕНИКС СМОЛЯН” ООД 202141368 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян,  ул. „Поп Нико”, № 11 11-РД-218-00/31.08.2012г.
30. „ФЕНИКС СМОЛЯН” ООД 202141368 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян,  ул. „Поп Нико”, № 11 11-РД-219-00/31.08.2012г.
31. „НБМ - ТРАНСПОРТ” ЕООД 200159435 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул.„Тракия”, № 16 11-РД-220-00/10.09.2012г.
32. СД”АСЕНЧО И СИЕ - КУКУНДЖИЕВИ СИЕ” 040812536 обл. Смолян, общ. Борино, с.Ягодина 11-РД-221-00/26.09.2012г.
33. ТПК”МЕБЕЛ” 000600464 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул.„Родопи” № 2 11-РД-222-00/18.10.2012г.
34. ТПК”МЕБЕЛ” 000600464 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул.„Родопи” № 2 11-РД-223-00/18.10.2012г.
35. „БРЕЗА ИК 2012” ЕООД 201896321 обл. Смолян, общ. Девин, гр. Девин, ул.„Руен", № 6 11-РД-224-00/02.11.2012г.
36. ET„ШИНКА ВЪЛЧЕВА” 811106518 обл. Благоевград, общ.Сатовча, с. Сатовча 11-РД-225-00/28.11.2012г.
37. „ВИЗИТ ПЕЛ” ООД 202141667 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян,ул.Първи май №47 11-РД-226-00/30.11.2012г.
38. „ВИЗИТ ПЕЛ” ООД 202141667 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян,ул.Първи май №47 11-РД-227-00/30.11.2012г.
39. „ТЕРАКОМ“ ООД 040685416 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, бул. България №2 11-РД-228-00/04.12.2012г.
40. „ВЕЛИКА 13” ЕООД 201792881 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. "Миньорска" № 23 11-РД-229-00/04.01.2013г.
41. „ЛЕСКОМ” ЕООД 108564071 обл. Кърджали, общ. Ардино, гр .Ардино, ул. „Иван Вазов” № 23 11-РД-230-00/04.01.2013г.
42. „ВЕЛИКА 13” ЕООД 201792881 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. "Миньорска" № 23 11-РД-231-00/07.01.2013г.
43. „КАРЛЪК – 97” ООД 120043729 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул.„П.Берон” №1 11-РД-232-00/11.01.2013г.
44. „ТОМОВ – ТРЕЙД” ЕООД 120609508 обл.   Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. "Момчил юнак", № 2 11-РД-233-00/24.01.2013г.
45. „РОСТЕР” ООД 830105641 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Калоян”, №3 11-РД-234-00/25.01.2013г.
46. ЕТ „ОРИОН-71 - КАТЯ ХРИСТОВА” 120551720 обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград, ул. „Христо Смирненски” № 28 11-РД-235-00/25.01.2013г.
47. „КАРОЛИНА КО” ЕООД 115625432 обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград, ул. „Гривица” № 36 11-РД-236-00/28.01.2013г.
48. “РУДОМЕТ ГРУП” ЕООД 200067983 обл. Смолян, общ. Рудозем,  гр. Рудозем, ул. коп. Петко войвода, № 33, вх.Б, ап.3 11-РД-237-00/28.01.2013г.
49. „СУНИ ТРАНС” ЕООД 200891111 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул.Оборище №22 11-РД-238-00/29.01.2013г.
50. „СТАНДАРТСТРОЙ-БГ” ЕООД 200051452 обл. Смолян, общ. Девин,   гр. Девин, ул. „Шипка” № 11 11-РД-239-00/31.01.2013г.
51. „СТАНДАРТСТРОЙ-БГ” ЕООД 200051452 обл. Смолян, общ. Девин,   гр. Девин, ул. „Шипка” № 11 11-РД-240-00/31.01.2013г.
52. ЕТ „МСМ – ВЕНЕЛИН ЧИЕВ” 120600217 обл. Смолян, общ. Мадан, с. Средногорци 11-РД-241-00/28.02.2013г.
53. „СВОБОДНА ЕНЕРГИЯ”ЕООД 120602182 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, бул. ”България” № 6 11-РД-242-00/05.04.2013г.
54. „СВОБОДНА ЕНЕРГИЯ”ЕООД 120602182 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, бул. ”България” № 6 11-РД-243-00/25.04.2013г.
55. „РОСТЕР” ООД 830105641 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Калоян”, №3 11-РД-234-01/26.04.2013г.
56. „БАЙ ИЛИЯ” ЕООД 120564116 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Кирил Маджаров” № 8, бл. 2, вх. Г, ет. 2, ап. 36 11-РД-244-00/10.05.2013г.
57. „БАЙ ИЛИЯ” ЕООД 120564116 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Кирил Маджаров” № 8, бл. 2, вх. Г, ет. 2, ап. 36 11-РД-245-00 /10.05.2013г.
58. ЕТ„ЗАХАРИ ХАДЖИЙСКИ - ДЕСИ” 120014631 обл. Смолян, общ. Смолян, с.Тикале 11-РД-246-00/23.05.2013г.
59. ЕТ„ЗАХАРИ ХАДЖИЙСКИ - ДЕСИ” 120014631 обл. Смолян, общ. Смолян, с.Тикале 11-РД-247-00/23.05.2013г.
60. „ГАМАКАБЕЛ”АД 830198492 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул."Хан Аспарух" №1 11-РД-248-00/14.06.2013г.
61. „ТИПО ЕЛ ЗЕТ”ЕООД 200016608 обл. Смолян, общ. Баните, с.Баните, ул. „Възход” № 11 11-РД-213-00/15.03.2011г. - прекратено
62. ОБЩИНА ЛЪКИ 000614967 обл. Пловдив, общ. Лъки,   гр.Лъки, ул.“Възраждане“№18 11-РД-249-00/27.08.2013г.
63. „АСИГРУП 3” ЕООД 201977467 обл. Смолян, общ. Чепеларе, с. Забърдо 11-РД-250-00/30.08.2013г.
64. „ТЕХНИКА ДЕ ЕВРОПА” ООД 202479156 обл. Смолян, общ. Девин, гр.Девин, ул."Хайдушка" № 6 11-РД-251-00/23.09.2013г.
65. ОБЩИНА БОРИНО 000614856 обл. Смолян, общ. Борино, с.Борино, ул.“Христо Ботев“ № 1 11-РД-252-00/30.09.2013г.
66. „МИК-2010” ЕООД 201214895 обл. Смолян, общ. Чепеларе, гр.Чепеларе, ул."Муржовска" № 6 11-РД-253-00/15.10.2013г.
67. „ВИБИ ТРАНС 08” ЕООД 201986441 обл. Смолян, общ. Доспат, гр.Доспат, ул. „Снежанка” № 12 11-РД-254-00/06.11.2013г.
68. „СТРУКТУРА ИНВЕСТ ВМ” ЕООД 120562033 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул.“Околовръстна магистрала” № 14 11-РД-255-00/28.11.2013г.
69. "ЕКО-ХИДРО-90"ООД 112580619 обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр.Пазарджик, ул. (бул.) ”Асен Златарев”,№ 12 11-РД-256-00/06.12.2013г.
70. "ЕКО-ХИДРО-90"ООД 112580619 обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр.Пазарджик, ул. (бул.) ”Асен Златарев”,№ 12 11-РД-257-00/10.12.2013г.
71.  “АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 160094197 обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, бул. Марица, № 83 А 11-РД-258-00/14.01.2014г.  
72.  “АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 160094197 обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, бул. Марица, № 83 А 11-РД-259-00/14.01.2014г.
73. ОБЩИНА ДЕВИН 000614895 обл. Смолян, общ. Девин, гр. Девин, ул. "Дружба" № 1 11-РД-260-00/05.03.2014г.
74. ОБЩИНА ДЕВИН 000614895 обл. Смолян, общ. Девин, гр. Девин, ул. "Дружба" № 1 11-РД-261-00/05.03.2014г.
75. ЕТ“ОРИОН – 71 – КАТЯ ХРИСТОВА” 120551720 обл. Смолян, общ. Златоград, гр.Златоград, ул. “Христо Смирненски”, № 28 11-РД-235-00/25.01.2013г.
76. "РОСТЕР" ООД 830105641 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. „Цар Калоян”, №3 11-РД-234-01/18.03.2014г.
77. ЕТ“В БЕЛ – ВЕСЕЛИН БЕЛОВ“ 120018284 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул."Миньорска" № 82 11-РД-262-00/20.03.2014г.
78. ОБЩИНА ДЕВИН  000614895 обл. Смолян, общ. Девин, гр. Девин,  ул. „Дружба” №1 11-РД-260-01/25.03.2014г.
79. "МЛАДЕН БУКОВ" ЕООД 202229868 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. “Кирилл и Методий“ № 32 11-РД-263-00/26.03.2014г.
80. „ЕКО-ХИДРО-90” ООД 112580619 обл.Пазарджик, общ. Пазарджик, гр.Пазарджик, ул ”Асен Златарев”№12 11-РД-256-00/06.12.2013г. - прекратяване
81. „ЕКО-ХИДРО-90” ООД 112580619 обл.Пазарджик, общ. Пазарджик, гр.Пазарджик, ул ”Асен Златарев”№12 11-РД-257-00/10.12.2013г. - прекратяване
82. „ПЕЛЕТ ЕНЕРДЖИ” ЕООД  202942425 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. “Коста Аврамиков“ №32 11-РД-264-00/26.03.2014г.
83. „ТОМОВ - ТРЕЙД” ЕООД 120609508 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян,  район Смолян, ул. “Момчил юнак“ № 2 11-РД-233-01/31.03.2014г.
84. „ФЕНИКС СМОЛЯН” ЕООД 202141368 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. „Поп Нико” № 11   11-РД-218-01/13.12.2012г. - прекратяване  
85. „ФЕНИКС СМОЛЯН” ЕООД 202141368 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. „Поп Нико” № 11 11-РД-219-01/13.12.2012г. - прекратяване
86. „РОСТЕР” ООД 830105641 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Цар Калоян” №3 11-РД-234-03/29.04.2014г.
87. „ИХТЯРОВ” ЕООД 120614081 обл. Смолян, общ. Чепеларе, гр. Чепеларе, ул.“Здравец“ № 11 11-РД-265-00/20.05.2014г.
88. „ОРИОН АУТОТРАНС” ЕООД 202946033 обл. Смолян, общ. Златоград, гр.Златоград, ул. „Хр. Смирненски” № 28 11-РД-266-00/10.06.2014г.
89. „ЙОЛА” ЕООД 120604308 обл. Смолян, общ. Чепеларе, гр.Чепеларе, ул. “Мурджовска“ № 2а 11-РД-267-00/29.07.2014г.
90. “БИОЕНЕРДЖИ – ГТ“ ЕООД 201200486 обл. Смолян, общ. Баните, с.Баните, ул."Хан Аспарух" №2 11-РД-268-00/29.07.2014г.
91. “БИОЕНЕРДЖИ – ГТ“ ЕООД 201200486 обл. Смолян, общ. Баните, с.Баните, ул.“Хан Аспарух“ №2 11-РД-269-00/29.07.2014г.
92. “ВЕЛИКА 13” ЕООД 201792881 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. "Миньорска", № 23 11-РД-229-00/04.01.2013г. - прекратяване
93. “ВЕЛИКА 13” ЕООД 201792881 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. "Миньорска", № 23 11-РД-231-00/09.01.2013г. - прекратяване
94. „РОСТЕР” ООД 830105641 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Цар Калоян” №3 11-РД-234-04/08.08.2014г.
95. “Грийн Лайт Корпорейшън” ЕООД 201603028   обл. Пловдив, общ. Асеновград, гр.Асеновград ул. „Драва” №28 11-РД-270-00/25.08.2014г.
96. “ПЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 202805278 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. „Миньорска” №23 11-РД-271-00/01.09.2014г.
97. “ПЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 202805278 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. „Миньорска” №23 11-РД-272-00/01.09.2014г.
98. “КАЛЕКОВ М и Л” ЕООД 201266568 обл. Благоевград, общ. Сатовча, с.Кочан, ул. „Вергил Ваклинов” № 25 11-РД-273-00/01.09.2014г.
99. ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 000614938 обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1 11-РД-274-00/17.09.2014г.
100. ОБЩИНА АРДИНО 000235750 обл. Кърджали, общ. Ардино, гр. Ардино, ул. „Бели брези”  № 31 11-РД-275-00/02.10.2014г.
101. ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 000615043 обл. Смолян, общ. Неделино, гр. Неделино, ул. „Ал.Стамболийски” № 104 11-РД-276-00/20.10.2014г.
102. ОБЩИНА РУДОЗЕМ 000615075 обл. Смолян, общ. Рудозем, гр.Рудозем, ул. „България“, № 15 11-РД-277-00/12.11.2014г.
103. "ГРОСЕКС" ООД 203006569 обл. София, общ. Столична, гр.София, район: Красно село,  ул.„Цар Борис III” №126, ет.7, офис 706 11-РД-278-00/02.12.2014г.
104. “АМЕР СПОРТС БЪЛГАРИЯ” ЕООД 200195560 обл. Смолян, общ.Чепеларе, гр.Чепеларе, ул."Чая" №3 11-РД-279-00/17.12.2014 г.
105. „РОСТЕР” ООД 830105641 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Цар Калоян” №3 11-РД-234-05/20.11.2014г.
106. “БАЙ ИЛИЯ”  ЕООД 120564116 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян,  ул. ”Кирил Маджаров” № 8, бл.2, вх.Г, ет.2, ап.36 11-РД-244-00/10.05.2013г. - прекратяване
107. “БАЙ ИЛИЯ”  ЕООД 120564116 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян,  ул. ”Кирил Маджаров” № 8, бл.2, вх.Г, ет.2, ап.36 11-РД-245-00/10.05.2013г. - прекратяване
108. ET“ВАЛЕРО–ВАЛЕНТИН МИРОСЛАВОВ” 202266884 обл. Смолян ,общ.Рудозем с.Елховец №135 11-РД-280-00/26.01.2015г.
109. “РАДЕВ И КО 11” ООД 201727652 обл. Смолян, общ.Смолян, гр.Смолян, ул.„Зора”, № 12 11-РД-281-00/10.02.2015г.
110. ЕТ “ТРИФОН ГЕОГИЕВ” 120550337 обл. Смолян, общ.Смолян, гр.Смолян, ул. „Атанас Беров”  № 1 11-РД-282-00/10.02.2015г.
111. ЕТ “ТРИФОН ГЕОГИЕВ” 120550337 обл. Смолян, общ.Смолян, гр.Смолян, ул. „Атанас Беров”  № 1 11-РД-283-00/10.02.2015г.
112. “АРЕКСИМ  ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД 203029781 обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив,  бул. "Марица", №  83 А 11-РД-258-01/10.02.2015г.
113. “АРЕКСИМ  ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД 203029781 обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив,  бул. "Марица", №  83 А 11-РД-259-01/10.02.2015г.
114. “ЕДЕЛ Б” ЕООД 201127604 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. „Д.Македонски”  № 8 11-РД-284-00/10.03.2015г.
115. “ЕДЕЛ Б” ЕООД 201127604 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. „Д.Македонски”  № 8 11-РД-285-00/10.03.2015г.
116. “Водоснабдяване и Канализация” ЕООД 830166530 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Петко Рачев Славейков”, № 2 11-РД-286-00/13.03.2015г.
117. "РОСТЕР" ООД 830105641 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Цар Калоян” № 3 11-РД-234-06/24.04.2015г.
118. "РОСТЕР" ООД 830105641 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Цар Калоян” № 3 11-РД-234-07/20.05.2015г.
119. "МЛАДЕН БУКОВ" ЕООД  202229868 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул.”Кирил и Методий” № 32 11-РД-263-00/26.03.2014г. - прекратяване 
120. “БУЛТЕКС” ООД 830192525 обл. Смолян, общ. Златоград, гр.Златоград, ул. „Христо Ботев” № 6 11-РД-46-01/21.05.2015г.
121. “ТЕП ТРАНС“ ООД 120611797 обл. Смолян, общ. Девин, гр.Девин, ул. „Изгрев” № 4 11-РД-287-00/21.05.2015г.
122. “КРАСИН“ ООД 120548749 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. „Дичо Петров” № 10, бл. ДЦ 49, ет. партер 11-РД-214-01/26.05.2015г. 
123.  “ЧИКО – С“ ЕООД 120037377 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. „Наталия” № 5 11-РД-21-02/03.06.2015г.
124.  “БАРИ - ТРАНС” ЕООД 112648657  обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. „Бяло море” № 2 11-РД-148-02/03.06.2015г.
125.  “БУЛПАЛЕТ” ЕООД 200917182 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, район Райково, ул. "Васил Петлешков", № 29 11-РД-288-00/13.07.2015г.
126. “АЛЕКСАНДЪР 1988“ ЕООД 202809878 обл. Смолян, общ. Девин, гр. Девин, ул."Бор", № 13 11-РД-289-00/16.07.2015г.
127. “АЛЕКСАНДЪР 1988“ ЕООД 202809878  обл. Смолян, общ. Девин, гр. Девин, ул."Бор", № 13 11-РД-290-00/16.07.2015г. 
128.  “РУДОПЛАСТ“ ЕООД 200113701  обл. Смолян, общ. Рудозем, гр.Рудозем, ул."Д-р Петър Берон", № 6  11-РД-291-00/23.07.2015г.
129. “РУДОПЛАСТ“ ЕООД  200113701 обл. Смолян, общ. Рудозем, гр.Рудозем, ул."Д-р Петър Берон", № 6  11-РД-292-00/23.07.2015г.
130. “АРС – ЕКОДИЗАЙН“ ЕООД 201002198 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. "Алеко Константинов", № 16 11-РД-293-00/19.08.2015г.
131. “АРС – ЕКОДИЗАЙН“ ЕООД 201002198  обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. "Алеко Константинов", № 16  11-РД-294-00/19.08.2015г. 
132. ЕТ “ТРИФОН ГЕОРГИЕВ“ 120550337  обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. "Атанас Беров" № 1  11-РД-282-00/10.02.2015г. - прекратяване 
133.  ЕТ “ТРИФОН ГЕОРГИЕВ“  120550337  обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. "Атанас Беров" № 1  11-РД-283-00/10.02.2015г. - прекратяване 
134.  “СТАР 2000“ ООД 107502750 обл. Габрово, общ. Севлиево, гр.Севлиево, ул."Стара Планина", № 129  11-РД-295-00/08.09.2015г.
135.  “РОСТЕР” ООД 830105641 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. „Цар Калоян” № 3 11-РД-234-08/01.10.2015г.
136.  “ИХТЯРОВ” ЕООД 120614081 обл. Смолян, общ. Чепеларе, гр.Чепеларе, ул.Здравец“,11  11-РД-296-00/19.10.2015г.
137. “АРЕКСИМ  ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД 203029781  обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, Северна промишлена зона, Производствена база „Арексим” 11-РД-258-02/30.10.2015г.
138. “АРЕКСИМ  ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД 203029781  обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, Северна промишлена зона, Производствена база „Арексим”  11-РД-259-02/30.10.2015г. 
139. “РОНИ ТРАНС КЪМПАНИ“ ЕООД 201217005 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. "Мико Иванов" № 19 11-РД-209-02/14.12.2015г.
140. “РОНИ ТРАНС КЪМПАНИ“ ЕООД 201217005  обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. "Мико Иванов" № 19  11-РД-297-00/14.12.2015г. 
141. ОБЩИНА БАНИТЕ 000614952 

 обл. Смолян, общ. Баните, с.Баните, ул. "Стефан Стамболов" № 3

11-РД-298-00/15.01.2016г.
142. “ЕКОЕФЕКТИ“ ЕООД  203521947

 обл. Смолян, общ. Златоград, гр.Златоград, ул."Беловидово" № 37

11-РД-299-00/01.02.2016г.
143. “ЕКОЕФЕКТИ“ ЕООД  203521947 обл. Смолян, общ. Златоград, гр.Златоград, ул."Беловидово" № 37

11-РД-300-00/01.02.2016г.

   
144. “ЕКОСИСТЕМ КООП“ 203284458 обл. Смолян, общ. Рудозем, гр. Рудозем, ул."Хан Аспарух", № 21 11-РД-301-00/18.02.2016г.
145. “ШИКО“ ЕООД 120506173 обл. Смолян, общ. Чепеларе, гр. Чепеларе, ул."Орфей", № 17  11-РД-302-00/01.03.2016г.
146. ЕТ “ТОНИКИ – МАРИЯНА БЕЛОВОДСКА“ 120001947 обл. Смолян, общ. Чепеларе, гр. Чепеларе, ул."Здравец", № 1В 11-РД-303-00/07.03.2016г. 
147.  “КРИСИ 2009“ЕООД 200574239 обл. Смолян, общ. Смолян, с.Търън 11-РД-304-00/07.03.2016г. 
148. “САРА ТРАНС 60“ ЕООД 203291171 обл. Смолян, общ. Мадан, с.Бориново 11-РД-305-00/14.03.2016г. 
149. “САРА ТРАНС 60“ ЕООД 203291171  обл. Смолян, общ. Мадан, с.Бориново  11-РД-306-00/14.03.2016г. 
150. "ДЕНИТРАНС – 03“ ЕООД   202398658  обл. Смолян, общ. Девин, с. Гьоврен 11-РД-307-00/14.03.2016г.     
151. “ЕКОЕФЕКТИ“ООД  203521947 обл. Смолян, общ. Златоград, гр.Златоград, ул. „Беловидово“№37

 11-РД-299-01/28.03.2016г. 

152.  “ЕКОЕФЕКТИ“ООД  203521947  обл. Смолян, общ. Златоград, гр.Златоград, ул. „Беловидово“№37  11-РД-300-01/28.03.2016г.
153.  “ГАМАКАБЕЛ“АД  830198492  обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолянул. „Хан Аспарух“№ 1 11-РД-248-01/16.09.2013г. - прекратяване 
154.  “ГРИЙН ЛАЙТ КОРПОРЕЙШЪН“ ЕООД 201603028  обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. "Коста Аврамиков" № 41 11-РД-270-01/01.04.2016г.
155. “ГРИЙН ЛАЙТ КОРПОРЕЙШЪН“ ЕООД 201603028 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. "Коста Аврамиков" № 41 11-РД-308-00/04.04.2016г. 
156. “ПЛАТАНИУС – 4“ ЕООД  120589436 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул.“Хан Пресиян“ № 10 11-РД-309-00/06.04.2016г.
157. “ПЛАТАНИУС – 4“ ЕООД  120589436  обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул.“Хан Пресиян“ № 10  11-РД-310-00/11.04.2016г. 
158. “РОСТЕР“ ООД 830105641 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. "Цар Калоян" №3  11-РД-234-09/26.05.2016г.
159. “РАДОЛИНА“ ЕООД 200704896 обл. Смолян, общ. Доспат, с.Барутин, ул. "Чавдарска" №31 11-РД-311-00/13.05.2016г. 
160. “РУДОМЕТ ГРУП“ ЕООД  200067983 обл. Смолян, общ. Рудозем , гр.Рудозем, ул. "Кап. Петко Войвода" № 33, вх. Б, ап.31  11-РД-237-00/28.01.2013г. 11-РД-248-01 от 16.09.2013г.
161. “ЕКОСИСТЕМ КООП“ 203284458 обл. Смолян, общ. Рудозем, гр. Рудозем, ул. "Хан Аспарух" № 21 

 11-РД-301-01/23.06.2016г. 

162. ЕТ “ФАГОС – АЛБЕНА ХАДЖИЕВА“ 120017862 обл. Смолян, общ. Смолян, с. Смилян, ул.“Пейо Яворов“ №16 11-РД-312-00/01.07.2016г.
163.  “АВАНГАРД ЕКО КОНСУЛТ“ ЕООД 204074830 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул."Хаджи Христо Попгеоргиев“ № 18, вх.В, ет.2, ап.3  11-РД-313-00/14.07.2016г.
164. “АРЕКСИМ  ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД 203029781  обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, Северна промишлена зона, Производствена база „Арексим”  11-РД-259-03/25.07.2016г. 
165. ОБЩИНА ДОСПАТ 000614906 обл. Смолян, общ. Доспат, гр. Доспат, ул. „Първи май“ № 3 11-РД-314-00/01.09.2016г.
166.  “БАРИ – ТРАНС“ ЕООД 112648657  обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. „Бяло море"№2 11-РД-315-00/08.09.2016г.
167. “ВЕВА ГРУП“ ЕООД  120548133  обл. Смолян, общ. Доспат, гр. Доспат, ул. "Тракия" № 10 11-РД-316-00/08.09.2016г.    
168. “СУНИ ТРАНС“ ЕООД 200891111  обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Оборище”, №22 11-РД-238-01/13.10.2016г.
169.

“СТАНДАРТСТРОЙ-БГ“ ЕООД

200051452  обл. Смолян, общ. Девин, гр. Девин, ул. „Шипка”, №11  11-РД-239-01/03.10.2016г. - прекратяване
170. “СТАНДАРТСТРОЙ-БГ“ ЕООД 200051452  обл. Смолян, общ. Девин, гр. Девин, ул. „Шипка”, №11 11-РД-240-01/03.10.2016г. - прекратяване
171.  “РОСТЕР“ ООД 830105641 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Цар Калоян”, №3 11-РД-234-10/29.11.2016г.
172. “ЕКОЕФЕКТИ“ ООД 203521947 обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград, ул. „Беловидово“ №37 11-РД-300-02/22.11.2016г. 
173.  “РОСТЕР“ ООД 830105641  обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Цар Калоян”, №3  11-РД-234-11/29.12.2016г.
174.  “МИК-2010“ ЕООД 201214895  обл. Смолян, общ. Чепеларе, гр. Чепеларе, ул. "Мурджовска", № 6  11-РД-253-01/22.12.2016г.
175.

“ТРАНС НЮ“ ООД

202727502 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. "Зора" №12  11-РД-317-00/23.01.2017г.
176. “НЕФЕРТИТИ - ВАРДЖИЕВ И С-ИЕ“ ООД 201479452 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. "Зорница", бл. №22, вх. А, ет. 1, ап. 2  11-РД-318-00/23.01.2017г.    
177. “ДОСПАТЛЕС“ ЕАД  120067096 обл. Смолян, общ. Доспат, гр.Доспат, ул. "Орфей" №6 11-РД-319-00/24.02.2017г.
178.  “МИК-2010“ ЕООД 201214895 обл. Смолян, общ. Чепеларе, гр. Чепеларе, ул. "Мурджовска" № 6 11-РД-320-00/03.04.2017г.
179. “ЕКО ЕНЕРГИЯ ДОСПАТ” ЕООД 200929042 обл. Смолян, общ. Доспат, гр. Доспат, ул."Кавал тепе", № 3, бл.Д-3, вх.Б, ет.4, ап.28 11-РД-321-00/06.04.2017г.
180. “КОРПУС-2004” ООД 120553269 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. "Гео Милев" №57 11-РД-322-00/12.04.2017г.
181.

“БИЛДЪР.БГ” ЕООД

120598983 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. "Училищна" №5 11-РД-323-00/15.05.2017г.
182. “РОСТЕР“ ООД  830105641  обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Цар Калоян”, №3 11-РД-234-12/15.06.2017г.
183. “РОБОСК” ООД 120548980 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. "Кирил и Методий“ №15

 11-РД-324-00/21.07.2017г.

184. ЕТ“СУЗАНА ШИКИРОВА – ДЖЕВАТ ШИКИРОВ” 101654146 обл. Благоевград, общ. Сатовча, с.Сатовча 11-РД-324-00/14.09.2017г.
185. “РОСТЕР“ ООД 830105641 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Цар Калоян”, №3 11-РД-234-13/25.09.2017г.
186. ЕТ“СУЗАНА ШИКИРОВА – ДЖЕВАТ ШИКИРОВ” 101654146 обл. Благоевград, общ. Сатовча, с.Сатовча 11-РД-325-00/14.09.2017г. - изменение
187.  “ВЕНИГАЗ” ЕООД 120543111 обл. Смолян, общ. Баните, с. Баните 11-РД-326-00/02.11.2017г.
188.  “ПЪТСТРОЙ 2014” ООД 202947110 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“№10, бл.48, вх.А, ет.2, ап.3 11-РД-327-00/03.11.2017г. 
189.  ОБЩИНА АРДИНО 000235750 обл. Кърджали, общ. Ардино, гр. Ардино, ул. „Бели брези”  № 31

11-РД-275-01/01.12.2017г. - изменение

190. ОБЩИНА АРДИНО  000235750 обл. Кърджали, общ. Ардино, гр. Ардино, ул. „Бели брези”  № 31 11-РД-328-00/01.12.2017г.
191.  СВОБОДНА ЕНЕРГИЯ“ЕООД  120602182 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, бул. „България” №6 11-РД-242-01/15.01.2018г. - прекратяване
192.  СВОБОДНА ЕНЕРГИЯ“ЕООД 120602182  обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, бул. „България” №6 11-РД-243-01/15.01.2018г. - прекратяване
193. “Едел Б“ЕООД 201127604 обл. Смолян, общ. Смолян, ул. „Д.Македонски” 8 11-РД-284-01/15.01.2018г. - прекратяване
194. “АИКК“ЕООД 201410933 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул.“Проф. Асен Василев“ №9  11-РД-329-00/08.02.2018г.
195. “ДЮЛГЕР”ООД 120008016 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, бул.“България“ №58 11-РД-330-00/22.02.2018г.
196. “ИХТЯРОВ“ЕООД 120614081 обл. Смолян, общ. Чепеларе, гр. Чепеларе, ул. "Здравец"  № 11

 11-РД-265-01/07.03.2018г. - изменение 

197. “ЕКО – ТИТАН ГРУП“ АД 200145389 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул.“П. Р. Славейков“№2А

 11-РД-331-00/05.04.2018г. 

198. “ГРАНД“ ООД 120004995 обл. Смолян, общ. Рудозем, гр. Рудозем, ул.“Беломорска“№2 11-РД-332-00/17.05.2018г.
199. “РОСТЕР” ООД 830105641  обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Цар Калоян”, №3 11-РД-234-14/06.07.2018г. - изменение 
200. “АРТСТРОЙ” ООД 120564924 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул.“Дичо Петров“№6, бл.15, вх.Б, ет.2, ап.41 11-РД-333-00/29.05.2018г.
201. “АРИЕТЕ ЛОГИСТИКС“ ЕООД 203117854 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул.“Тракия“№12  11-РД-334-00/12.07.2018г.
202. “РОСТЕР” ООД 830105641 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Цар Калоян”, №3 11-РД-234-14/06.07.2018г. - изменение
203. ОБЩИНА ДЕВИН  000614895 обл. Смолян, общ. Девин, гр. Девин, ул. „Дружба”№1 11-РД-260-02/31.08.2018г. - изменение
204. ОБЩИНА ДЕВИН 000614895 обл. Смолян, общ. Девин, гр. Девин, ул. „Дружба”№1 11-РД-261-01/31.08.2018г. - изменение
205. “ШИКО“ ЕООД 120506173 обл. Смолян, общ. Чепеларе, гр. Чепеларе, ул. „Орфей“, № 17 11-РД-302-01/16.08.2018г. - изменение
206. “РАЙЧЕВ ТРАНС” ЕООД 120549317 обл. Смолян, общ. Баните, с. Баните 11-РД-335-00/21.08.2018г.
207. “ВАЛМАРКТ” ЕООД 201082828 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул.„Васил Райдовски“№71 11-РД-336-00/12.09.2018г.
208.

СД“АСЕНЧО И СИЕ КУКУНДЖИЕВИ С-ИЕ“

040812536

 обл. Смолян, общ. Борино, с. Ягодина

11-РД-337-00/05.10.2018г.
209. “САРА ТРАНС 60” ЕООД 203291171 обл. Смолян, общ. Мадан, с. Бориново 11-РД-305-01/08.10.2018г. - изменение
210. “САРА ТРАНС 60” ЕООД 203291171 обл. Смолян, общ. Мадан, с. Бориново 11-РД-306-01/26.10.2018г. - изменение
211. “ПЕТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 202805278 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул.„Миньорска” 23 11-РД-271-01/06.12.2018г. - прекратяване
212. ОБЩИНА МАДАН 000614984 обл. Смолян, общ. Мадан, гр.Мадан, ул. „Обединение“ № 14 11-РД-338-00/20.12.2018г. 
213.

“АЛЕКСАНДЪР 1988” ЕООД

202809878 обл. Смолян, общ. Девин, гр.Девин, ул.„ Бор” №13 11-РД-289-01/04.01.2019г. - прекратяване
214.  “КАРЛЪК – 97“ЕООД 120043729 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Деспот Слав“1 11-РД-232-01/17.01.2019г. - прекратяване
215. “РОСТЕР” ООД 830105641 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Цар Калоян”, № 3 11-РД-234-15/18.01.2019г. - изменение
216. “ВЕНИГАЗ” ЕООД 120543111 обл. Смолян, общ. Баните, с. Баните 11-РД-326-01/25.01.2019г. - изменение
217.

ОБЩИНА МАДАН

000614984 обл. Смолян, общ. Мадан, гр.Мадан, ул. „Обединение“ № 14 11-РД-338-01/16.01.2019г. - изменение
218. “МУРДЖЕВ ТРАНС“ ЕООД 120559852 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Д-р Заменхоф“22 11-РД-339-00/20.02.2019г.
219.

“АРЕКСИМ  ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД

203029781 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян,  Северна промишлена зона 11-РД-258-03/25.03.2019г. - изменение
220. “АРС – ЕКОДИЗАЙН“ ЕООД 201002198 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. „Алеко Константинов“ № 16 11-РД-293-01/02.04.2019г. - прекратяване
221. “АРС – ЕКОДИЗАЙН“ ЕООД 201002198 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. „Алеко Константинов“ № 16 11-РД-294-01/02.04.2019г. - прекратяване
222. “ШИКО“ ЕООД 120506173 обл. Смолян, общ. Чепеларе, гр. Чепеларе, ул. „Орфей“, № 17 11-РД-302-02/11.03.2019г. - изменение
223. “БИЛДЪР.БГ“ ЕООД 120598983 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. "Училищна" №5 11-РД-323-01/06.03.2019г. - изменение
224. “РОСТЕР” ООД 830105641

обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Цар Калоян” №3

11-РД-234-16/17.04.2019г. - изменение
225. “ГРИЙН ЛАЙТ КОРПОРЕЙШЪН“ ЕООД 201603028 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Коста Аврамиков“ № 41 11-РД-270-02/12.04.2019г. - изменение
226. “БАРИ – ТРАНС“ ЕООД 112648657 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Бяло Море“ №2 11-РД-315-01/15.04.2019г. - прекратяване
227. ЕТ “ДИНКО КАРАСАВОВ“ 120036962

обл. Смолян, общ. Доспат с. Змеица 4834, ул. „Виденица“ № 18

11-РД-340-00/23.04.2019г.
228. “ХРАБЕК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 204515619 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, бул. „България“ № 1-з, ет.2 11-РД-341-00/24.04.2019г.
229. “ОРИОН АУТОТРАНС“ ЕООД 202946033 обл. Смолян, общ. Златоград, гр.Златоград, ул. „Христо Смирненски“28 11-РД-266-01/29.05.2019г. - прекратяване
230. ОБЩИНА САТОВЧА 000024962 обл. Благоевград, общ. Сатовча с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов“ №37 11-РД-342-00/10.05.2019г.
231. “АР ЕНД ДИ ТРАНС“ ЕООД 205237496 обл. Смолян, общ. Неделино гр. Неделино, ул. „Петко Р. Славейков“ №6 11-РД-343-00/29.05.2019г.
232. ЕТ “ЗАХАРИ ХАДЖИЙСКИ - ДЕСИ” 120014631 обл. Смолян, общ. Смолян, с.Тикале

 11-РД-247-01/11.06.2019г. - изменение 

233. ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 000615043

обл. Смолян, общ. Неделино , гр. Неделино, ул. „Ал. Стамболийски“ № 104

11-РД-276-01/24.06.2019г. - изменение
234.

“АВАНГАРД ЕКО КОНСУЛТ“ ЕООД

204074830

обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул.“Хаджи Христо Попгеоргиев“, № 18, вх.В, ет.2, ап.3

11-РД-313-01/26.06.2019г. - изменение
235. “РАЙ ГРУП 1991“ ООД 200614961 обл. Смолян, общ. Рудозем гр. Рудозем, ул. „Освобождение“ №10 11-РД-344-00/04.06.2019г.
236. “СТАМБОЛИ“ ЕООД 120521271 обл. Смолян, общ. Доспат с.Барутин, ул. „Кристал“ №3 11-РД-345-00/17.06.2019г.
237. “РОСТЕР” ООД 830105641 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Цар Калоян” №3 11-РД-234-17/08.07.2019г. - изменение
238. “ИХТЯРОВ“ ЕООД 120614081

обл. Смолян, общ. Чепеларе, гр. Чепеларе, ул. „Здравец“ № 11 

11-РД-265-02/25.07.2019г. - изменение
239. “ИХТЯРОВ“ ЕООД 120614081 обл. Смолян, общ. Чепеларе, гр. Чепеларе, ул. „Здравец“ № 11 11-РД-296-01/25.07.2019г. - изменение
240. “НЕФЕРТИТИ - ВАРДЖИЕВ И С-ИЕ” ООД 201479452

обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. "Зорница", бл. №22, вх. А, ет. 1, ап. 2

11-РД-318-01/23.07.2019г. - изменение

241. 

“АРИЕТЕ ЛОГИСТИКС” ЕООД 203117854

обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул.“Тракия“ №12

 11-РД-334-01/23.07.2019г. - изменение 

242. “КРИС-МТ“ ООД 120069414

обл. Смолян, общ. Смолян гр. Смолян,  ул. „Бузлуджа“ № 7, вх. А, ап. 10

11-РД-346-00/13.08.2019г.
243. “КАРОЛИНА КО“ЕООД 115625432 обл. Смолян, общ. Златоград, гр.Златоград, ул. ул. „Гривица”, № 36 11-РД-236-01/30.10.2019г. - изменение
244. “Рай Груп 1991“ООД 200614961  обл. Смолян, общ. Рудозем, гр.Рудозем, ул. „Освобождение“ №10 11-РД-344-01/24.10.2019г. - изменение
245.  “РИДО ФЕЛЕТИ"ЕООД 205381120 обл. Смолян, общ. Мадан, с. Бориново, ПК 4905 11-РД-347-00/14.10.2019г. 
246. “ХРАБЕК БЪЛГАРИЯ“ЕООД 204515619 

обл. Смолян, общ. Смолян гр. Смолян, бул. „България“ № 1-з, ет.2

11-РД-341-01/29.11.2019г. - изменение
247. “ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ“ЕООД 201098985 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ПК 4700, ул. „Бяло Море“№2, бл.6, вх.А, ап.6 11-РД-348-00/04.12.2019г.
248. “ВИЗИТ ПЕЛ“ ООД  202141667 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолянул. ”Първи май”  47 11-РД-226-01/22.01.2020г. - прекратяване
249. "ВИЗИТ ПЕЛ" ООД 202141667 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолянул. ”Първи май” №  47 11-РД-227-01/22.01.2020г. - прекратяване
250. “ТЕРАКОМ“ ООД  040685416 обл. Смолян, общ. Смолян., гр. Смолян, бул.“България“ 2 11-РД-228-01/21.01.2020г. - прекратяване
251. ET “ВАЛЕРО – ВАЛЕНТИН МИРОСЛАВОВ” 202266884 обл. Смолян ,общ. Рудозем с. Елховец №135 11-РД-280-01/22.01.2020г. - прекратяване
252. СТАР 2000” ООД 107502750

обл. Габрово, общ. Севлиево, гр.Севлиево, ул."Стара Планина", № 129

11-РД-295-01/23.01.2020г. - прекратяване
253. “ИХТЯРОВ“ ЕООД 120614081 обл. Смолян, общ. Чепеларе, гр. Чепеларе, ул. „Здравец“ № 11 11-РД-296-02/05.03.2020г. - изменение
254. “ХРАБЕК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 204515619 обл. Смолян, общ. Смолян гр. Смолян, бул. „България“ № 1-з, ет.2 11-РД-341-02/09.03.2020г. - изменение
255. “ЕКОЕФЕКТИ“ ООД 203521947

обл. Смолян, общ. Златоград, гр.Златоград, ул. „Беловидово“№37

11-РД-299-02/11.03.2020г. - прекратяване
256. “ЕКОЕФЕКТИ“ ООД 203521947

обл. Смолян, общ. Златоград, гр.Златоград, ул. „Беловидово“№37

11-РД-300-03/11.03.2020г. - прекратяване
257.  “ВЕВА ГРУП“ ЕООД 120548133 обл. Смолян, общ. Доспат, гр. Доспат, ул."Тракия", № 10  11-РД-316-01/17.03.2020г. - изменение
258. “ТОМОВ ТРЕЙД“ ЕООД 120609508

обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул."Димитър Македонски" № 7

11-РД-233-02/19.03.2020г. - изменение
259.  “АРТСТРОЙ”ООД 120564924

обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул.“Дичо Петров“№6, бл.15, вх.Б, ет.2, ап.41

11-РД-333-01/26.03.2020г - изменение
260. “РОСТЕР” ООД 830105641

обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Цар Калоян”, №3.

11-РД-234-18/01.04.2020г. - изменение
261. “РУДОМЕТ ГРУП“ЕООД 200067983

обл. Смолян, общ. Рудозем, гр. Рудозем, ул. „Кап. Петко Войвода“ 33, вх. Б, ет.1, ап. 31

11-РД-349-00/24.04.2020г. 
262.  “АИКК“ ЕООД 201410933

обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул.“Проф. Асен Василев“№9

11-РД-329-01/15.06.2020г. - изменение
263.

“ХРАБЕК БЪЛГАРИЯ“ЕООД

204515619

обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, бул. „България“ 1-з, ет.2

11-РД-341-03/17.06.2020г. - изменение
264.  “СТЕФАНОВ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД 203563116

обл. Пловдив, общ. Лъки, с. Югово, местност "Югови ханчета"

11-РД-350-00/23.06.2020г.
265. ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 000614938

обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов“1

11-РД-351-00/29.06.2020г.
266. “МЛАДЕН КЪРМАДЖИЕВ“ ЕООД 205033426

обл. Смолян, общ. Неделино, с. Изгрев

11-РД-352-00/02.07.2020г.
267. ЕТ “НИКИ-КА НИКОЛА КАРАГЕУРОВ“  040964152

обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. Вела Благоева“№1

11-РД-353-00/14.07.2020г.
268. ЕТ “ФАГОС – АЛБЕНА ХАДЖИЕВА” 120017862

обл. Смолян, общ. Смолян, с.Смилян, ул.“Пейо Яворов“№16

11-РД-312-01/30.07.2020г. - изменение
269. “ЗАРИ М ТРАНС“ ЕООД 204119469 обл. Смолян, общ. Смолян, с.Търън 11-РД-354-00/21.07.2020г.
270. “ЕНТА“ООД 120541263

обл. Смолян, общ. Мадан, гр.Мадан, ул. „Обединение“19

11-РД-355-00/28.07.2020г.
271. “КАЛЕКАНОВ ТРАНС“ ЕООД 204851961 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. Проф. Асен Василев№ 21 11-РД-356-00/31.07.2020г.
272. “АиД транс“ ЕООД 204408656

обл. Смолян, общ. Мадан, гр. Мадан, ул.„Възход“ № 21

11-РД-357-00/04.08.2020г.
273. "ЦВЕТИ ТРАНС 2017" ЕООД 205780531 обл. Смолян, общ. Смолянс.Търън 11-РД-359-00/14.08.2020г.
274. “АИКК“ ЕООД 201410933 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул.“Проф. Асен Василев“№9 11-РД-329-02/27.08.2020г. - изменение
275. “ХРАБЕК БЪЛГАРИЯ“ЕООД 204515619 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, бул. „България“ № 1-з, ет.2 11-РД-341-04/31.08.2020г. - изменение
276. “ТОМОВ ТРЕЙД“ ЕООД 120609508 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул."Димитър Македонски" № 7 11-РД-233-03/21.09.2020г. - изменение
277. ОБЩИНА САТОВЧА 000024962

обл. Благоевград, общ. Сатовча, с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов“ №37

11-РД-342-01/25.09.2020г.  - изменение
278. “СТРАТЕКС“ ООД 120615315 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян,  ул. „Васил Райдовски“, № 24А, вх.Б, ет.2, ап. 4 11-РД-358-00/07.08.2020г.
279. ЕТ “НЕДРУМ – НЕДКА БАШЕВА“ 120069791 обл. Смолян, общ. Рудозем, с. Рибница 11-РД-360-00/03.09.2020г.
280. “СТАМБОЛИ“ ЕООД 120521271 обл. Смолян, общ. Доспат, с.Барутин, ул. „Кристал“ №3 11-РД-345-01/21.10.2020г. - изменение
281.

“РИДО ФЕЛЕТИ“ ЕООД

205381120 обл. Смолян, общ. Мадан, с. Бориново, ПК 4905 11-РД-347-01/26.10.2020г. - изменение
282. “РОУДПОЙНТ ВС“ ЕООД 202809771 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Евридика“ № 10, бл. 13 , вх. б, ет. 3., ап. 20 11-РД-361-00/12.10.2020г.
283. “МИК-2010” ЕООД 201214895 обл. Смолян, общ. Чепеларе, гр. Чепеларе, ул.“Мурджовска“, № 6 11-РД-320-01/23.11.2020г. - прекратяване
284. “САФИ 79“ ЕООД 206002889 обл. Смолян, общ. Доспат, град Доспат, ул. „Кавалтепе“ 22 11-РД-362-00/23.11.2020г. - отказ
285. “ЕКО ЮНАН ПЕЛЛЕТС“ ЕООД 204799240

обл. София, общ. Столична, гр. София, район Връбница, бул. „Ломско шосе“ № 246 Г

11-РД-363-00/03.12.2020г. - отказ
286.  “ГАМАКАБЕЛ“ АД 830198492 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. Хан Аспарух  №1 11-РД-364-00/17.12.2020г.
287. “ИННГ“ ЕООД 205257698 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул.„Димитър Македонски“ № 7 11-РД-365-00/19.01.2021г.
288. “ПЛАТАНИУС - 4” ЕООД 120589436

обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. "Хан Пресиян" №10

11-РД-309-01/05.02.2021г.
289. “РОСТЕР” ООД 830105641 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Цар Калоян”, №3 11-РД-234-19/22.02.2021г. - изменение
290. “ИННГ“ ЕООД 205257698 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул.„Димитър Македонски“ № 7 11-РД-366-00/05.02.2021г.
291.  ОБЩИНА ДОСПАТ 000614906

обл. Смолян, общ. Доспат, гр. Доспат ул.„Капитан Петко Войвода“ № 3

11-РД-367-00/10.03.2021г.
292. ЕТ “ФАГОС – АЛБЕНА ХАДЖИЕВА”  120017862 обл. Смолян, общ. Смолян, с.Смилян, ул. “Пейо Яворов“ №16 11-РД-312-02/15.03.2021г. - изменение
293. “СИНАНОВ РС“ЕООД 205992096

обл. Благоевград, общ. Сатовча, с. Вълкосел, ул.„Лилия“ № 81

11-РД-368-00/15.03.2021г.
294. “РИДО ФЕЛЕТИ“ ЕООД 205381120 обл. Смолян, общ. Мадан, с. Бориново, ПК 4905

11-РД-347-02/08.04.2021г. - изменение

295. “РОБОСК“ ООД 120548980

обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. "Кирил и Методий“ №15

11-РД-324-01/13.04.2021г. - изменение
296. “РОСТЕР“ ООД 830105641 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Цар Калоян”, №3 11-РД-234-20/10.06.2021г. - изменеие
297. “КАРОЛИНА КО“ ЕООД 115625432 обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград, ул. „Гривица” № 36 11-РД-236-02/09.07.2021г. - изменение
298. “ШИКО“ ЕООД 120506173 обл. Смолян, общ. Чепеларе, гр. Чепеларе, ул. „Орфей“, № 17 11-РД-302-03/18.05.2021г. - изменение
299. “ПЪТСТРОЙ 2014“ EООД 202947110 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Васил Петлешков“ 1А 11-РД-327-01/30.06.2021г. - прекратяване
300. “ХРАБЕК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 204515619 обл. Смолян, общ. Смолян гр.Смолян, бул. „България“ № 1-з, ет.2 11-РД-341-05/03.06.2021г. - изменение
301. “ЕНТА“ ООД 120541263 обл. Смолян, общ. Мадан, гр.Мадан, ул. „Обединение“19 11-РД-355-01/21.06.2021г. - изменение
302. “ЕМИЛИАНО – 91“ ЕООД 203372399 обл. Смолян, общ. Мадан, гр. Мадан, ул.„Обединение“, бл. 5, ет.4, ап.12 11-РД-369-00/31.05.2021г.
303. “НЕСИ МД“ ЕООД 202743830 обл. Смолян, общ. Чепеларе, гр. Чепеларе, ул.„Васил Дечев“ № 24 11-РД-370-00/06.07.2021г.
304. “НЕСИ МД“ ЕООД 202743830 обл. Смолян, общ. Чепеларе, гр. Чепеларе, ул.„Васил Дечев“ № 24 11-РД-371-00/08.07.2021г.
305. “КАРОЛИНА КО“ ЕООД 115625432

обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград, ул. „Гривица” № 36

11-РД-236-03/09.08.2021г. - изменение
306. “МЛАДЕН КЪРМАДЖИЕВ“ ЕООД 205033426 обл. Смолян, общ. Неделино, с. Изгрев

11-РД-352-01/03.08.2021г. - изменение

307. “ЗАРИ М ТРАНС“ ЕООД 204119469 обл. Смолян, общ. Смолян, с.Търън 11-РД-354-01/02.08.2021г. - изменение
308. “ПЕТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 202805278 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул.„Миньорска”  № 23 11-РД-272-01/27.08.2021г. - прекратяване
309. “ГРОСЕКС“ ЕООД 203006569 обл. Смолян, общ. Девин, с. Грохотно 11-РД-278-01/23.08.2021г. - прекратяване
310. “АЛЕКС И ГАЛЯ С-ИЕ“ ЕООД 201205608 обл. Смолян, общ. Мадан, град Мадан, ул. „Република“ № 8 11-РД-372-00/17.08.2021г.
311. ЕТ “АЛИЯ ХУСЕВСКА - АЛИНА“  120540040 обл. Смолян, общ. Мадан, с. Лещак 11-РД-373-00/23.08.2021г.
312. “ВИТ - ЛОГИСТИК“ ЕООД 202183716 обл. Смолян, общ. Девин, гр. Девин, ул.„Въча“№ 5 11-РД-377-00/04.10.2021г.
313. “СТРУКТУРА ИНВЕСТ ВМ” ЕООД 120562033 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. “Околовръстна  магистрала” № 14 11-РД-255-01/12.10.2021г. - изменение
314. “ЕКОСИСТЕМ КООП“ 203284458 обл. Смолян, общ. Рудозем, гр. Рудозем, ул.Хан Аспарух, № 21 11-РД-301-02/27.10.2021г. - изменение
315.  “ВЕВА ГРУП“ ЕООД 120548133 обл. Смолян, общ. Доспат, гр. Доспат, ул. Тракия, № 10 11-РД-316-02/14.10.2021г. - изменение
316. “ХРАБЕК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 204515619 обл. Смолян, общ. Смолян гр.Смолян, бул. „България“ № 1-з, ет.2 11-РД-341-06/26.10.2021г. - изменение
317. “ИННГ“ ЕООД 205257698 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул.„Димитър Македонски“ № 7

11-РД-365-01/19.10.2021г. - изменение

318. “ИННГ“ ЕООД 205257698 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул.„Димитър Македонски“ № 7 11-РД-366-01/19.10.2021г. - изменение
319. "РАДИЕЛИ 07" ЕООД 200700428 обл. Пловдив, общ. Лъки, гр. Лъки, ул.„Хайдушки поляни“ № 8, вх. А, ап. 11

11-РД-378-00/12.10.2021г.

320. “МЕЛИС - 12“ ЕООД 205300886 обл. Смолян, общ. Девин, с. Грохотно 11-РД-379-00/19.10.2021г.
321. “ЕНЧЕВ ГРУП“ ЕООД 200611399 обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград, бул.„България“ № 35

11-РД-380-00/26.10.2021г.

322. КРАСИН” ООД 120548749 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул.„Коста Аврамиков”  № 11-РД-214-02/09.11.2021г. - прекратяване
323. “РУДОМЕТ ГРУП“ ЕООД 200067983 обл. Смолян, общ. Рудозем, гр. Рудозем, ул. „Кап. Петко Войвода“ № 33, вх. Б, ет.1, ап. 31 11-РД-349-01/01.11.2021г. - изменение
324. НЕЛ 84“ ЕООД 204439160 обл. Смолян, общ. Чепеларе, гр. Чепеларе, ул.„Васил Дечев“ № 24 11-РД-381-00/04.11.2021г.
325. “МОН 12“ ЕООД 202265921 обл. Смолян, общ. Чепеларе, гр. Чепеларе, ул.„Васил Дечев“ № 24

11-РД-382-00/04.11.2021г.

326. “ДИ РУ БИ“ ООД 206560381  обл. Смолян, общ. Девин, гр. Девин, ул. „Стара планина“ № 2 А  11-РД-383-00/10.11.2021г.
327. “РОСТЕР” ООД 830105641 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Цар Калоян”, №3 11-РД-234-21/10.12.2021г. - изменение
328. “КАРОЛИНА КО“ ЕООД 115625432 обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград, ул. „Гривица” № 36 11-РД-236-04/07.12.2021г. - изменение
329. “АИКК“ ЕООД 201410933 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. “Проф. Асен Василев“ № 9

11-РД-329-03/06.12.2021г. - изменение

330. “БУЛТЕКС” ЕООД 830192525 обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград, „Христо Ботев“ № 6 11-РД-384-01/29.11.2021г. - изменение
331. “ДИ РУ БИ“ ООД 206560381 обл. Смолян, общ. Девин, гр. Девин, ул. „Стара планина“ № 2 А 11-РД-385-00/10.12.2021г.
332. “ЕКО ФОРЕСТ ГРУП“ ЕООД 202102739 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Шеста“ № 10 11-РД-386-00/20.12.2021г.
333. “КАРОЛИНА КО“ ЕООД 115625432 обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград, ул. „Гривица” № 36 11-РД-236-05/28.02.2022г. - изменение
334. “АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД 203029781 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, Северна промишлена зона 11-РД-258-04/16.05.2022г. - отказ
335. “СТРАТЕКС“ ООД 120615315 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски“ , № 24 А,  вх.Б, ет.2, ап. 4 11-РД-358-01/05.05.2022г. - изменение
336. “СЕРАЙ БГ“ ООД 206541934 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Пейо Яворов“ № 12 11-РД-387-00/31.01.2022г.
337. “СЕРАЙ БГ“ ООД 206541934 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Пейо Яворов“ № 12 11-РД-387-01/23.03.2022г. - изменение
338.

“РАНЧЕВ ИНТЕРТРАНС“ ЕООД

203103370

обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Възраждане“ № 9 11-РД-388-00/31.01.2022г.
339. “НЕВО КК“ ЕООД 206800645 обл. Смолян, общ. Смолян, с. Търън

11-РД-389-00/16.02.2022г.

340. “РАЙАН ГРУП“ ЕООД 202354754 обл. Благоевград, общ. Сатовча, с. Плетена, ул.“М. Горна“ 1 11-РД-390-00/24.02.2022г.
341. “МАРИБОР - СТРОЙ“ ЕООД 202495819 обл. Смолян, общ. Неделино, гр. Неделино, ул.„Александър Стамболийски“ №36 11-РД-391-00/28.02.2022г.
342. “БАРИ - ТРАНС“ ЕООД 112648657 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Тракия“ № 18 11-РД-392-00/07.04.2022г.
343. “СПИРО АУТО“ ЕООД 206889875 обл. Смолян, общ. Смолян, с. Момчиловци, ул. „Георги Раковски“ № 8 11-РД-393-00/18.04.2022г.
344.

ЕТ “МИЛКО КИЧУКОВ“

120520066 обл. Смолян, общ. Рудозем, гр. Рудозем, ул. „Паисий Хилендарски“ № 5 11-РД-394-00/18.05.2022г.
345. КАРОЛИНА КО“ ЕООД 115625432 обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград, ул. „Гривица” № 36

11-РД-236-06/10.06.2022г. - изменение

346.

“ЕКО – ТИТАН ГРУП” АД

200145389 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул.“П. Р. Славейков“№2А 11-РД-331-01/12.07.2022г. - изменение
347.

ЕТ “ИВАН КАРТАЛОВ“

120026046 обл. Смолян, общ. Чепеларе, с. Забърдо

11-РД-395-00/08.07.2022г.

348. “АСИГРУП 3“ ЕООД 201977467 обл. Смолян, общ. Чепеларе, с. Забърдо  11-РД-396-00/08.07.2022г.
349. “РОСТЕР” ООД 830105641 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Цар Калоян”, № 3 11-РД-234-22/26.07.2022г. - изменение
350. “АРЕКСИМ  ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД 203029781 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян,  Северна промишлена зона 11-РД-258-05/21.07.2022г. - изменение
351. “ИХТЯРОВ” ЕООД 120614081 обл. Смолян, общ. Чепеларе, гр. Чепеларе, ул. "Здравец", № 11  11-РД-296-03/26.07.2022г. - изменение
352. “РАЙЧЕВ ТРАНС” ЕООД 120549317 обл. Смолян, общ. Баните, с. Баните 11-РД-335-01/27.07.2022г. - изменение
353. “МЛАДЕН КЪРМАДЖИЕВ“ ЕООД 205033426 обл. Смолян, общ. Неделино, с. Изгрев 11-РД-352-02/26.07.2022г. - изменение
354. “ФОРЕСТ - БУЛ“ ЕООД 120552936 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Пейо К. Яворов“ № 12 11-РД-397-00/21.07.2022г.
355. “ОКЕР“ ЕООД 203701282 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Анастас Стайков“ № 09 11-РД-398-00/26.07.2022г.
356. ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 000614938 обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград, ул.„Стефан Стамболов“1

11-РД-351-01/09.08.2022г. - изменение

357. “КАРОЛИНА КО“ ЕООД 115625432 обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград, ул. „Гривица” № 36 11-РД-236-07/12.09.2022г. - изменение
358. ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 000614938 обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград, ул.„Стефан Стамболов“1 11-РД-274-01/07.09.2022г. - изменение
359. “РИДО ФЕЛЕТИ“ЕООД 205381120 обл. Смолян, общ. Мадан, с. Бориново, ПК 4905 11-РД-347-03/14.09.2022г. - изменение
360.

ЕТ “МИЛКО КИЧУКОВ“

120520066 обл. Смолян, общ. Рудозем, гр. Рудозем, ул. „Паисий Хилендарски“ № 5 11-РД-394-01/18.08.2022г.
361. ЕТ “ТЕЛЕКС – ХРИСТО КОНДИЛОВ“  120021421 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Гео Милев“ № 57

11-РД-399-00/01.09.2022г.

362.

“РУДОМЕТ ГРУП“ ЕООД

200067983 обл. Смолян, общ. Рудозем, гр. Рудозем, ул. „Хан Аспарух“ № 21 11-РД-349-02/22.12.2022г. - изменение
363.  “МЛАДЕН КЪРМАДЖИЕВ“ ЕООД 205033426 обл. Смолян, общ. Неделино, с. Изгрев

11-РД-352-03/30.12.2022г. - изменение

364. ЕТ “АЛИЯ ХУСЕВСКА - АЛИНА“ 120540040 обл. Смолян, общ. Мадан, с. Лещак 11-РД-373-01/11.11.2022г. - изменение
365. “НЕФЕРТИТИ - ВАРДЖИЕВ И С-ИЕ“ ООД 201479452 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Христо Христов“ № 31А  11-РД-400-00/04.11.2022г.
366.  “МАЛИС - С“ ЕООД 203821611 обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград, ул.„Любен Каравелов“ № 11 11-РД-401-00/29.12.2022г.
367.

“БАРИ-ТРАНС” ЕООД

112648657 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. „Тракия”  № 18 11-РД-148-03/12.01.2023г. - изменение
368. “СУНИ ТРАНС“ ЕООД 200891111 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян,  ул.„Оборище” №22 11-РД-238-02/06.02.2023г. - изменение
369. “МЛАДЕН КЪРМАДЖИЕВ“ ЕООД 205033426

обл. Смолян, общ. Неделино, с. Изгрев

11-РД-352-04/15.02.2023г. - изменение
370.  “СТРАТЕКС“ ООД 120615315 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян,  ул. „Васил Райдовски“ , № 24 А,  вх.Б, ет.2, ап. 4 11-РД-358-02/16.01.2023г. - изменение
371. “РОДОПАЛЕТ“ ООД 204417865 обл. Кърджали, общ. Ардино, с.Бял извор, кв.„Диамандово“ 11-РД-402-00/01.02.2023г.
372.  “ТЕРАЛОГИС“ ЕООД 205398987 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул.„Оборище“ №22 11-РД-403-00/07.02.2023г.
373. “КАРОЛИНА КО“ ЕООД 115625432 обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград, ул. „Гривица” № 36 11-РД-236-08/28.03.2023г. - изменение
374. “САРА ТРАНС 60“ ЕООД 203291171 обл. Смолян, общ. Мадан, с. Бориново 11-РД-306-02/24.03.2023г. - прекратяване
375. “ИННГ“ ЕООД 205257698 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Димитър Македонски“ № 7 11-РД-365-02/18.04.2023г. - прекратяване
376. ИННГ“ ЕООД 205257698 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Димитър Македонски“ № 7 11-РД-366-02/18.04.2023г. - изменение
377. “ЕНЧЕВ ГРУП“ ЕООД 200611399 обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград, бул.„България“ № 35 11-РД-380-01/27.04.2023г. - изменение
378. “УЕЙВЕРЕСТ“ ЕООД 202889486 обл. София, общ. Столична, гр. София, район Красно село, ул. „Мъглен“, № 5, ап. 14 11-РД-404-00/22.02.2023г.
379. “КИРОВ ТРАНС – 81“ ЕООД 201773048 обл. Смолян, общ. Девин, гр. Девин, ул.„Пролет“ № 3 11-РД-405-00/24.02.2023г.
380. “ВИЯ ТРАНС – 2021“ ЕООД 206401564 обл. Смолян, общ. Борино, с. Ягодина

11-РД-406-00/24.02.2023г.

381. “АЛЕКС К3112“ ЕООД 204320334 обл. Смолян, общ. Смолян, с. Търън 11-РД-407-00/28.02.2023г.
382. “СОЛАР ЕНЕРДЖИ 09“ ЕООД 200771215 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул.„Евредика“ № 2, бл. 3, вх. В, ет. 4, ап. 12 11-РД-408-00/07.03.2023г.
383. “СС ПАЙН УУД“ ЕООД 201528344 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул.„Кирил Маджаров“ № 8, ет. 3, ап. 36 11-РД-409-00/10.03.2023г.
384. ЕТ “АСАН ЧАУШЕВ“  120002846 обл. Смолян, общ. Рудозем, с. Елховец

11-РД-410-00/10.04.2023г.

385. “КАЛЕЛА“ ООД 120604176 обл. Смолян, общ. Мадан, с. Дирало 11-РД-411-00/10.04.2023г. 
386. “АМЕР СПОРТС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 200195560 обл. Смолян, общ. Чепеларе, гр. Чепеларе, ул.„Чая“3 11-РД-412-00/13.04.2023г.
387. “ЗДРАВЕЦ 8484“ ЕООД 201515507 обл. Смолян, общ. Девин, с. Триград 11-РД-413-00/05.05.2023г.
388. “РОСТЕР” ООД 830105641 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Цар Калоян” № 3

11-РД-234-23/29.05.2023г. - изменение

389. “РИДО ФЕЛЕТИ“ ЕООД 205381120 обл. Смолян, общ. Мадан, с. Бориново, ПК 4905 11-РД-347-04/23.05.2023г. - изменение
390. “ИННГ“ ЕООД 205257698 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул.„Димитър Македонски“ № 7

11-РД-366-02/05.05.2023г. - изменение

391. “ИЛВАС“ ЕООД 120508676 обл. Смолян, общ. Чепеларе, гр. Чепеларе, ул.„Кокиче“ 5 11-РД-414-00/22.05.2023г.
392. ОБЩИНА АРДИНО 000235750 обл. Кърджали, общ. Ардино, гр. Ардино, ул. „Бели брези”  № 31 11-РД-275-02/28.07.2023г. - изменение
393.

ЕТ "ТОНИКИ – МАРИЯНА БЕЛОВОДСКА“

120001947 обл. Смолян, общ. Чепеларе, гр. Чепеларе, ул."Здравец" № 1В 11-РД-303-01/18.07.2023г. - изменение
394. ОБЩИНА САТОВЧА 000024962 обл. Благоевград, общ. Сатовча с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов“ № 37

11-РД-342-02/01.08.2023г. - изменение

395. "ДЕВ ЛОДЖИСТИК“ ЕООД 207379754 обл. Смолян, общ. Мадан, гр. Мадан, ул.„Миньор“ № 5, вх. А, ет.1, ап.2 11-РД-415-00/19.06.2023г.
396. "СЛАВИР - ТРАНС“ ЕООД 201890927 обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград, ул.„Велико Търново“ № 4 11-РД-416-00/27.06.2023г.
397.  "СЛАВИР - ТРАНС“ ЕООД 201890927 обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград, ул.„Велико Търново“ № 4 11-РД-416-01/31.07.2023г. - изменение
398.  ЕТ „СУЗАНА ШИКИРОВА – ДЖЕВАТ ШИКИРОВ“  101654146 обл. Благоевград, общ. Сатовча, с. Сатовча, ул.„Тодор Шопов“ № 92 11-РД-417-00 от 08.09.2023 г. 
399. „Ековат – България“ ЕООД 201098985 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, бул.„България“ № 18, ет. 1, ап. Стая 105 11-РД-348-01 от 25.09.2023 г. - изменение
400. „МИЛАДОМ“ ЕООД 201980972 обл. Смолян, общ. Златоград, с. Старцево, ул.„Васил Левски“ № 2 11-РД-418-00 от 29.09.2023 г.
401. ЕТ„АЛИЯ ХУСЕВСКА - АЛИНА“  120540040 обл. Смолян, общ. Мадан, с. Лещак 11-РД-373-02 от 10.11.2023 г. - изменение
402. „БУЛПАЛЕТ“ ЕООД  200917182 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул."Васил Петлешков" №29 11-РД-288-01 от 15.11.2023 г. - изменение
403. „КАЛИМОН“ ЕООД 201897149 обл. Смолян, общ. Чепеларе, гр. Чепеларе, ул.„Зорница“ № 14 11-РД-419-00 от 23.11.2023 г.
404. „КАЛИМОН“ ЕООД 201897149 обл. Смолян, общ. Чепеларе, гр. Чепеларе, ул.„Зорница“ № 14 11-РД-420-00 от 27.11.2023 г.
405. „ПЛАТАНИУС - 4” ЕООД 120589436  обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. "Хан Пресиян" №10 11-РД-309-02 от 14.12.2023 г. - изменение
406, „ОПТИМА“ ООД 811183030 обл. Благоевград, общ. Сатовча, с. Кочан, район Бивш стопански двор 11-РД-421-00 от 19.12.2023 г.
407. ОБЩИНА БАНИТЕ 000614952 обл. Смолян, общ. Баните, с. Баните, ул.„Стефан Стамболов“ №3 11-РД-298-01/26.01.2024г. - изменение
408. "ЕМИЛИАНО - 91"ЕООД 203372399 обл. Смолян, общ. Мадан, гр. Мадан, ул.„Обединение“, бл. 5, ап.12 11-РД-369-01/16.01.2024г. - изменение
409. “ПАЛАС ТРАНССТРОЙ“ ЕООД 200016234 обл. Смолян, общ. Рудозем, гр. Рудоземул.„Хан Аспарух“ № 19 11-РД-422-00/16.01.2024г.
410. “ОКЕР“ ЕООД 203701282 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Анастас Стайков“ № 09 11-РД-398-01/02.02.2024г. - прекратяване
411.

“ЗЛАТОЛЕС“ ЕООД

120558581 обл. Смолян, общ. Златоград, с. Старцево, ул.„Граничар“ № 8

11-РД-423-00/05.02.2024г.

412. “БУЛЛЕС 61“ ООД 201679030 обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград, ул.„България“ № 200 11-РД-424-00/07.02.2024г.
413. “ФЕСТИЛАНА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 200044283 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Перелик“ № 1, вх. А, ет.4, ап.8 11-РД-425-00/08.02.2024г.
414. “ДОСПАТЛЕС” ЕАД 120067096 обл. Смолян, общ. Доспат, гр. Доспат, ул. "Орфей" № 6 11-РД-319-01/20.02.2024г. - изменение
415. “РАЙЧЕВ ТРАНС” ЕООД 120549317 обл. Смолян, общ. Баните, с. Баните 11-РД-335-02/27.02.2024г. - изменение
416.  “ГАМАКАБЕЛ“ АД 830198492 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Хан Аспарух“ №1 11-РД-364-01/26.02.2024г. - изменение
417. “ДЕВ ЛОДЖИСТИК“ ЕООД 207379754 обл. Смолян, общ. Мадан, гр. Мадан, ул.„Миньор“ № 5, вх. А, ет.1, ап.2 11-РД-415-01/13.02.2024г. - изменение
418. ЕТ “ИВЕЛБА-СВ-ИВАН БАДЕВ" 040184355 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. "Коста Чилингиров" № 3 11-РД-426-00/19.02.2024г.
419. „ЗЕЙНТЕКС“ ООД  206671232  област Благоевград, община Сатовча, село Слащен, ул.„РОДИНА“ № 6  11-РД-427-00 от 28.02.2024 г.
420. „КАРОЛИНА КО“ ЕООД  115625432  област Смолян, община Златоград, град Златоград, ул. „Гривица” № 36  11-РД-236-09 от 07.03.2024 г. - изменение

421.

ЕТ „В БЕЛ – Веселин Белов”  120018284  област: Смолян, община Смолян, гр. Смолян, ул.  „Миньорска”82  11-РД-262-01 от 11.03.2024 г. - прекратяване
422. ET„Шинка Вълчева”   811106518  област Благоевград, община Сатовча, с. Сатовча ул. „Орфей“ № 12  11-РД-225-01 от 11.03.2024 г. - прекратяване
423. ОБЩИНА ДОСПАТ  000614906   област Смолян, община Доспат, град Доспат, ул.„Капитан Петко Войвода” № 3  11-РД-367-01 от 12.03.2024 г. - прекратяване
424. „МИТ И КО“ ЕООД  200021701  област Пловдив, община Пловдив, град Пловдив, район Северен, ул.Милеви скали'' № 6, ап. 35  11-РД-428-00 от 12.03.2024 г.
425. „В - БЕЛ“ ЕООД  206450547  област Смолян, община Смолян, град Смолян, ул.„Миньорска“ № 82  11-РД-429-00 от 13.03.2024 г.
426. „ЕНГИН ТРАНС“ ЕООД   207677779  област Смолян, община Девин, с. Грохотно  11-РД-430-00 от 15.03.2024 г.
427. „МИЛИ ТРАНС“ ЕООД  204894496  област Благоевград, община Сатовча, село Ваклиново, ул. „Пионерска“№ 5  11-РД-431-00 от 01.04.2024 г.
428. „ШИНКА ВЪЛЧЕВА ТРАНС “ ЕООД  207690591  област Благоевград, община Сатовча, село Сатовча, ул.„Орфей“№ 12  11-РД-432-00 от 05.04.2024 г.
429. „ЗАРО - 90“ ООД  120557506  област Смолян, община Рудозем, село Бяла река  11-РД-433-00 от 09.04.2024 г.
430. „АТА ТРАНС 21“ ЕООД  206766095  област Смолян, община Девин, град Девин, ул.„Рожен“ № 2, вх. В, ет. 4, ап. 42  11-РД-434-00 от 19.04.2024 г.
431. „МЛАДЕН КЪРМАДЖИЕВ“ ЕООД   205033426  област Смолян, община Неделино, с. Грохотно  11-РД-352-05 от 30.04.2024 г. - изменение
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Регистър на разрешителните, издадени от РИОСВ-Смолян
  за дейности с отпадъци по чл.71, 72, 73 от ЗУО 

Име на фирма БУЛСТАТ Адрес на управление № и дата на издадения документ
1. "ТИТАН КЛИНЪР” ООД 108530553 гр. Кърджалибул. „България” №97 11-ДО-129-01/16.10.2007г.
2. ЕТ"ТОМА ХАРАЛАМБОВ-50" 120549609 гр. Смолян ул. „Миньорска” №23 11-ДО-167-00/27.10.2008г.
3. “ГАМАКАБЕЛ” АД 830198492 гр. Смолян ул.”Хан Аспарух” №1 11-ДО-112-03/22.04.2010г.
4. „ЕКО ЕНЕРГИЯ” ООД 200097791 с. Средногорци общ. Рудозем 11-ДО-202-00/20.04.2010г.
5. “ЕКО ХИДРО-90” ООД
112580619
гр. Девин, ул."Родопи” №34, парцел VI, кв.9 11-ДО-210-00/24.02.2011г.
6. “НИК-СТИЛ” ООД 108571646 гр. Смолян, ул. “Родопи” №130 11-ДО-174-01/19.03.2011г.
7. КЛИНЕР” ООД 119626485
ул.“Тодорини кукли”№14 гр.Нови Искър, р-н Курило, общ. Столична, обл. София
11-ДО-212-00/08.04.2011г.
8. „БАЙ ИЛИЯ” ЕООД 120564116
ул. „К. Маджаров” № 8, бл. 2, вх. Г ап. 36, гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян
11-ДО-214-00/04.08.2011г.
9. „ФЕЛИКС-2” ЕООД 160124861
обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, ул.„Петьофи” №12А,
11-ДО-215-00/04.10.2011г.
10. “КОН” ЕООД 200001047
обл. Смолян, общ. Чепеларе, с. Хвойна, ул. “Прогрес” № 39
11-ДО-161-01/07.11.2011г.
11. „ПЛАТИНИУС-4” ЕООД 120589436
обл. Смолян общ. Смолян, гр. Смолян, ул.„Хан Пресиян” №10
11-ДО-216-00/24.01.2012г.
12. ЕТ „ТЕЛЕКС-ХРИСТО КОНДИЛОВ“ 120021421
обл. Смолян , общ. Смолян, гр. Смолян, ул.„Момчил юнак“ №33
11-ДО-114-02/16.01.2012г.
13. ЕТ „ТОНИ МЛАДЕНОВ-77“ 201226577
обл. Благоевград , общ. Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. „Паул Ленц“№ 3, вх.Г, ет.2,ап.6
11-ДО-213-01/16.02.2012г.
14. „ТОПЛИВО“ ЕООД 120021387
обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Първи май“, № 47
11-ДО-148-02/11.04.2012г.
15. ЕТ „МЮМЮН ПАШОВ“ 120003706
обл. Смолян , общ. Мадан, гр. Мадан, ул.„Обединение“ №48
11-ДО-142-01/17.04.2012г.
16. ЕТ „СТЕФАН ЧАРЪКЧИЕВ“ 120028862
обл. Смолян, общ. Мадан, гр. Мадан, ул. Явор, № 1
11-ДО-217-00/04.05.2012г.
17. ЕТ „ МСМ-ВЕНЕЛИН ЧИЕВ” 120600217
обл. Смолян , общ.Мадан, с. Леска
11-ДО-162-02/09.05.2012г.
18. "РОСТЕР"ООД 830105614
обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Цар Калоян“ №3
11-ДО-211-01/19.05.2012г.
19. ЕТ „ВУЛКАН-БАЙРЯМ САРИЕВ“ 120548083
обл. Смолян, общ. Доспат, гр. Доспат, ул. „Въча“ №1
11-ДО-209-01/04.06.2012г.
20. ЕТ „РОСЕН ДИМИТРОВ – ТРАНС ЕКСПОРТ“ 120503241
обл. Смолян, общ. Девин, гр. Девин, ул.„П.Хилендарски“ №6
11-ДО-218-00/13.06.2012г.
21. ЕТ „ТОМА ХАРАЛАМБОВ-50“ 120549609
обл. Смолян , общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Миньорска“ № 23
11-ДО-167-01/18.06.2012г.
22. „ЕКО ЕНЕРГИЯ ДОСПАТ” ЕООД 200929042
обл. Смолян, общ.Доспат, гр. Доспат, ул.„Кавал тепе” № 3
11-ДО-219-00/09.07.2012г.
23. ТПК „МЕБЕЛ” 000600454
обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. ”Родопи” № 2
11-ДО-155-02/12.07.2012г.
24. „БРЕЗА ИК 2012” ЕООД 201896321
област Смолян, общ. Девин, гр.Девин, ул.„Руен” №6
11-ДО-220-00/28.11.2012г.
25. „РОВОТЕЛ СТИЙЛ” ООД 831850937
обл. София, общ. Столична, гр.Нови Искър, район Нови Искър, ул. „Кременица” №2
11-ДО-221-00/25.02.2013г.
26. „КАРЛЪК - 97” ООД 120043729
обл. Смолян , общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Петър Берон“ №1
11-ДО-151-03/27.02.2013г.
27. „ЛИДЕРКАР – 3000” ЕООД 120563555
обл. Смолян, общ. Рудозем, гр.Рудозем, ул. „Христо Ботев” № 15
11-ДО-222-00/28.02.2013г.
28. „РУДОМЕТ ГРУП” ЕООД
200067983
обл. Смолян, общ. Рудозем, гр. Рудозем, ул. „кап. Петко войвода” № 33, вх.б, ап.31
11-ДО-223-00/01.03.2013г.
29. „ТОМОВ - ТРЕЙД” ЕООД 120609508
обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул."Момчил юнак" № 2
11-ДО-159-02/05.03.2013г.
30. „РОБОСК” ООД
120548980
обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Кирил и Методий” № 15
11-ДО-139-04/08.03.2013г.
31. ET „МЮМЮН ПАШОВ”
120003706
обл. Смолян, общ. Мадан, гр.Мадан, ул.„Обединение” № 48
11-ДО-142-02/13.03.2013г.
32. „БЕРГОВИ МЕТАЛ” ЕООД 201681128
обл. Благоевград, общ.Разлог, с. Баня, ул. „Баненска буна” №36
11-ДО-224-00/13.03.2013г.
33. ЕТ”МСМ - ВЕНЕЛИН ЧИЕВ”
120600217
обл. Смолян, общ. Мадан, с.Леска
11-ДО-162-02/22.03.2013г.
34. ЕТ„ОРИОН-71 - КАТЯ ХРИСТОВА”
120551720
обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград, ул. „Христо Смирненски” № 28
11-ДО-207-02/28.03.2013г.
35.  ЕТ“ТОНИ МЛАДЕНОВ – 77“ 201336577 обл. Благоевград, общ. Гоце Делчев,  гр.Гоце Делчев, ул. „Паул Ленц” № 3, вх. „Г”, ет.2, ап.6 11-ДО-213-02/29.04.2013г.
36. „ЕЛИНОР МЕТАЛС” ЕООД
112581087
обл.Пазарджик,общ.Пазарджик, с. Говедаре, ул. „Двадесет и осем” № 47
11-ДО-225-00/20.04.2013г.
37. ЕТ„ВУЛКАН - БАЙРЯМ САРИЕВ”
120548083
обл. Смолян, общ. Доспат, гр. Доспат, ул. „Въча” № 1
11-ДО-209-02/22.04.2013г.
38. ЕТ„ТЕЛЕКС - ХРИСТО КОНДИЛОВ”
120021421
обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Гео Милев” № 57
11-ДО-114-03/23.04.2013г.
39. „ЕСС КЪМПАНИ” ЕООД
120562688
обл. Смолян, общ. Мадан, гр.Мадан, ул. „Явор” № 1
11-ДО-226-00/24.04.2013г.
40. ЕТ„ВАСИ 2002 - ВАСИЛ КРУШКОВ”
120558394
обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград, ул. „Миньорска” № 1
11-ДО-226-00/30.04.2013г.
41. ЕТ„Росен Димитров – Транс - експорт”
120503241
обл. Смолян, община Девин, град Девин, ул. "ПаисийХилендарски" № 6
11-ДО-218-01/30.04.2013г.
42. „ГАМАКАБЕЛ”АД
830198492
обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. „Хан Аспарух” № 1
11-ДО-112-04/04.07.2013г.
43. "РОСТЕР"ООД
 
830105641
обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул."Цар Калоян" № 3
11-ДО-211-02/22.08.2013г.
44 "РОСТЕР"ООД 830105641 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул."Цар Калоян" № 3 11-ДО-211-03/15.10.2013г.
45. “БЕРГОВИ МЕТАЛ“ ЕООД 201681128 обл. Благоевград, общ. Разлог, с.Баня 2778, ул. „Баненска буна” № 36 11-ДО-224-01/02.12.2013г.
46. “ЕЛИНОРД - МЕТАЛС” ЕООД 112581087 обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, с. Говедаре, ул. „Двайсет и осем” № 47 11-ДО-225-01/12.02.2014г.
47. "КЛИНЕР"ООД 119626485 обл. София, общ. Столична,  гр.София, район Курило, ул. „Тодорини кули” № 14 11-ДО-212-01/10.03.2014г.
48. ET„ОРИОН-71-КАТЯ ХРИСТОВА” 120551720 обл. Смолян, общ. Златоград,  гр.Златоград, ул. „Христо Смирненски” № 28 11-ДО-207-03/12.02.2014г.
49. ET„ВУЛКАН–БАЙРЯМ САРИЕВ” 120548083

 обл. Смолян, общ. Доспат, гр.Доспат, ул."Въча" №1

11-ДО-209-03/14.03.2014г.
50. "КЛИНЕР"ООД 119626485 обл. София, общ. Столична,  гр.София, район Курило, ул. „Тодорини кули” № 14 11-ДО-212-00/08.04.2011г. - прекратяване
51. МБАЛ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ”АД 120503871 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян,  бул.“България“№ 2 11-ДО-78-02/26.05.2014г.
52. “ОРИОН АУТОТРАНС“ ЕООД 202946033 обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград, ул.“Хр.Смирненски“ № 28 11-ДО-228-00/10.06.2014г.
53. "ЕКО ЕНЕРГИЯ - 2008" ООД 200097791

 обл.Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, бул."България" № 3

11-ДО-202-01/20.05.2014г.
54. "РОСТЕР" ООД 830105641 обл. Смолян, общ. Смолян , гр. Смолян, ул. „Цар Калоян” №3 11-ДО-211-04/18.03.2014г.
55. "РОСТЕР"ООД 830105641 обл. Смолян, общ. Смолян , гр. Смолян, ул. „Цар Калоян” №3 11-ДО-211-05/24.07.2014г.
56. "ТОМОВ - ТРЕЙД" ЕООД 120609508

обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян,  район Смолян, ул.“Момчил юнак“ № 2

11-ДО-159-04/12.05.2014г.
57.

"РОСТЕР" ООД

830105641 обл. Смолян, общ. Смолян , гр.Смолян, ул. „Цар Калоян” №3 11-ДО-211-06/08.08.2014г.
58.

"БалБок Инженеринг" АД

834020850 обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, район Оборище, бул. „Васил Левски“ № 118 11-ДО-229-00/04.08.2014г.
59.

"РОСТЕР"ООД

830105641 обл. Смолян, общ. Смолян , гр.Смолян, ул. „Цар Калоян” №3 11-ДО-211-07/20.11.2014г  
60. "ВУЛКАНИ" ООД 202894145 обл. Смолян, общ. Доспат, гр. Доспат, ул. „Въча” №1  11-ДО-230-00/19.12.2014г.
61.

"БЕРГОВИ МЕТАЛ" ЕООД

201681128 обл. Благоевград, общ. Разлог, с. Баня 2778, ул. „Баненска буна”  № 36 11-ДО-224-02/08.01.2015г.
62. “БАЙ ИЛИЯ”  ЕООД 120564116 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян,  ул.”Кирил Маджаров” № 8, бл.2, вх.Г, ет.2, ап.36 11-ДО-214-01/16.01.2015г.
63. “ПАН СЪРВИЗ” ЕООД 203142238 обл. Софийска, общ. Столична, гр.София, район  Красно село, ул. „Е.И.Тотлебен”  №53-55 11-ДО-231-00/16.01.2015г.
         
64. ЕТ "МЮМЮН ПАШОВ" 120003706

обл. Смолян, общ. Мадан, гр.Мадан, ул. „Обединение”  № 48

11-ДО-142-03/17.04.2015г. - прекратяване
65. “РУДОМЕТ ГРУП“ ЕООД 200067983 обл. Смолян, общ. Рудозем, гр. Рудозем, ул."Капитан Петко Войвода", № 33, вх. Б, ап. 31

 11-ДО-223-01/26.08.2015г. 

66. “БЕРГОВИ РИСАЙКЛИНГ“ ЕООД 201681128 обл. Благоевград, общ. Разлог, с. Баня 2778, ул. „Баненска буна” № 36 11-ДО-224-03/11.09.2015г.
67.  “СИРИУС СТАР БГ“ ЕООД 200632468  обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, площад „Отец Паисий“ № 2  11-ДО-232-00/02.09.2015г.
68.

ЕТ“ВАСИ 2002 – ВАСИЛ КРУШКОВ“

120558394

 обл. Смолян, общ. Златоград, гр.Златоград, ул. „Миньорска” № 1

11-ДО-227-01/09.11.2015г.
69.

“ГАМАКАБЕЛ“АД

830198492 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. „Хан Аспарух” № 1 11-ДО-112-05/27.04.2016г.  - прекратяване
70.

“РУДОМЕТ ГРУП“ ЕООД

200067983 обл. Смолян, общ. Рудозем , гр.Рудозем, ул. „Кап. Петко Войвода“ № 33, вх. Б, ап.31 11-ДО-223-02/17.03.2016г.
71. “НИК СТИЛ“ ООД 108571646

обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр.Кърджали, ул. „Заводска” №1

11-ДО-233-00/28.04.2016г.
72. “РОВОТЕЛ СТИЙЛ“ ООД  831850937 обл. София, общ. Столична, гр.Нови Искър,  ул.”Кременица” № 2 11-ДО-221-02/22.08.2016г. - прекратяване
73. “РЕСТИЙЛ“ ЕООД 201823259 обл. София, общ. Столична, гр. София, бул. „Шипченски проход” №65 11-ДО-234-00/22.08.2016г.
74.  ЕТ “МСМ – ВЕНЕЛИН ЧИЕВ“  120600217 обл. Смолян, общ. Мадан, с. Леска  11-ДО-162-03/15.11.2016г. - прекратяване
75. “САВА ЕКО БГ 15“ ООД 203415459 обл. Смолян, общ. Мадан, с. Средногорци, ул. „Родопи” №2  11-ДО-235-00/15.11.2016г.
76. “ПАН СЪРВИЗ“ ЕООД 203142238  обл. София, общ. Столична, гр. София, район Надежда, ул.“Стражица“№7, вх.А, офис 3  11-ДО-231-01/14.12.2016г.
77. “ПАН СЪРВИЗ“ ЕООД 203142238 обл. София, общ. Столична, гр. София, район Надежда, ул.“Стражица“№7, вх.А, офис 3  11-ДО-231-02/14.03.2017г.  - прекратяване
78.  “ЕСС КЪМПАНИ” ЕООД 120562688 обл. Смолян, общ. Мадан,  гр.Мадан, ул. „Явор” № 1 11-ДО-226-01/25.04.2017г. - отнемане
79. 

ЕТ“ТОНИ МЛАДЕНОВ - 77”

201336577 обл. Благоевград, общ. Гоце Делчев,  гр. Гоце Делчев, ул. „Паул Ленц” № 3, вх.„Г”, ет.2, ап.6 11-ДО-213-03/25.04.2017г. - отнемане
80. “РЕСТИЙЛ” ЕООД 201823259 обл. София, общ. Столична, гр.София, бул. „Шипченски проход” №65 11-ДО-234-01/28.04.2017г.
81. “ЛИДЕРКАР – 3000” ЕООД  120563555 обл. Смолян, общ. Рудозем, гр.Рудозем, ул. „Христо Ботев”5 11-ДО-222-01/03.05.2017г. - прекратяване
82. “БРЕЗА ИК 2012” ЕООД  201896321 обл. Смолян, общ. Девин, гр.Девин, ул. „Руен” №6

11-ДО-220-01/15.05.2017г. - прекратяване 

83. “ВУЛКАНИ” ООД  202894145 обл. Смолян, общ. Доспат, гр. Доспат, ул. „Въча” №1  11-ДО-230-01/15.05.2017г. - прекратяване
84. "РОСТЕР"ООД 830105641 обл. Смолян, общ. Смолян , гр.Смолян, ул. „Цар Калоян” №3 11-ДО-211-08/15.06.2017г.
85. “ФЕНИКС ГРИЙН“ЕООД 116558610 обл. София, общ. Столична, гр. София-1220, р-н Надежда, ул.„Елов дол“ № 1 11-ДО-236-00/15.06.2017г.
86. “РЕСТИЙЛ” ЕООД 201823259 обл. София, общ. Столична, град София, бул. „Шипченски проход“№65 11-ДО-234-02/30.06.2017г. - прекратяване
87. “ИНДУСТРИАЛНИ СУРОВИНИ” ЕООД 204454625 обл. София, общ. Столична, гр.София, район Младост, бл.428, вх.1, ет.5, ап.20

11-ДО-237-00/30.06.2017г. 

88.

“ЛЮДОН ТРАНС“ЕООД

175145548 обл. София - град, общ. Столична, гр. София, район Средец, ул.„Ангел Кънчев“ № 5, ет.5 11-ДО-238-00/07.02.2018г.
89. “ПЕТРОЛ СЪРВИС“ЕООД 203620130 обл. София, общ. Столична, гр. София 1505, район Оборище, ул.„Алеко Константинов“ № 36, ет.3, ап.5 11-ДО-239-00/12.02.2018г.
90. “ДЮЛГЕР“ООД 120008016 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, бул.„България“ № 58 11-ДО-240-00/07.03.2018г.
91.

“МИТ И КО“ ЕООД

200021701 обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, район „Северен“, ул.„Милеви скали“ № 6, ет.9, ап.35

11-ДО-241-00/21.05.2018г.

92. “БЕРГОВИ РИСАЙКЛИНГ” ЕООД  201681128 обл. Благоевград, общ. Разлог, с. Баня 2778, ул. „Баненска буна”  № 36

11-ДО-224-04/27.06.2018г. - прекратяване

93. “УНИВЕРСМЕТАЛ“ ООД 121840884 обл. София, общ. Столична, гр. София-1220, район „Надежда“, ул.„Елов дол“ № 1

11-ДО-242-00/27.06.2018г.

94.  ОБЩИНА АРДИНО 000235750 обл. Кърджали, общ. Ардино, гр. Ардино, ул.„Бели брези“ №31 11-ДО-243-00/11.09.2018г.
95. “МЕТАЛЕНЕРДЖИ“ООД 201401083 обл. София-град, общ. Столична, гр.София, район Подуяне, ул. „Япаджа“, № 11а, ет. 2 11-ДО-244-00/27.09.2018г. - отказ
96.

“САВА ЕКО БГ 15“ ООД

203415459 обл. Смолян, общ. Мадан, с. Средногорци, ул. „Родопи” №2 11-ДО-235-01/12.10.2018г. - изменение
97. “ПЕТРОЛ СЪРВИС“ЕООД 203620130 обл. София, общ. Столична, гр. София 1505, район Оборище, ул.„Алеко Константинов“ № 36, ет.3, ап.5 11-ДО-239-01/09.10.2018г. - прекратяване
98. “КАРЛЪК – 97“ ЕООД 120043729 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, кв.Райково, ул.„Деспот Слав, № 1 11-ДО-151-04/22.11.2018г. - изменение
99. “ХРАБЕК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 204515619 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, бул. "България" №I-з, ет.2 11-ДО-245-00/01.03.2019г.
100. "ЕКОСЕЙФ“ ООД 204712082 обл. София, общ. Столична, гр. София 1000, район Триадица, ул. Христо Ботев № 28, ет. 4 11-ДО-246-00/02.04.2019г.
101.

“ОРИОН АУТОТРАНС“ЕООД

202946033 обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград, ул. „Христо Смирненски“28 11-ДО-228-01/29.05.2019г. - прекратяване
102. “ХРАБЕК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 204515619

обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, бул. "България" №I-з, ет.2

11-ДО-245-01/22.07.2019г. - изменение
103. “РИДО ФЕЛЕТИ“ ЕООД 205381120 обл. Смолян, общ. Мадан, с. Бориново  11-ДО-247-00/05.07.2019г.
104.  “ХРАБЕК БЪЛГАРИЯ" ЕООД 204515619 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, бул. "България" №I-з, ет.2 11-ДО-245-02/22.10.2019г.
105. “ЕКОСЕЙФ“ООД 204712082 обл. София, общ. Столична, гр. София 1000, район Триадица, ул. Христо Ботев № 28, ет. 4 11-ДО-246-00/02.04.2019г. - прекратяване
106. “ХРАБЕК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 204515619

обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, бул. "България" №I-з, ет.2

11-ДО-245-03/13.03.2020г. - изменение
107.   “ХРАБЕК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 204515619 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, бул. "България" №I-з, ет.2 11-ДО-245-04/04.08.2020г. - изменение
108. “НИК СТИЛ” ООД 108571646

обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали, ул. „Заводска”  №1

11-ДО-233-01/25.11.2020г.  - изменение
109.

“ХРАБЕК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

204515619 обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, бул. "България" №I-з, ет.2 11-ДО-245-05/08.12.2020г. - изменение
110. "ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ" АД 115079353 обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив 4004, р-н Южен, ул."Кукленско шосе" № 40 11-ДО-248-00/11.12.2020г.
111. “ТОМОВ - ТРЕЙД“ ЕООД 120609508 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Димитър Македонски“ № 7 11-ДО-159-05/17.12.2020г. - изменение
112. “УНИВЕРСМЕТАЛ“ EООД 121840884 обл. София (столица), общ. Столична, гр. София – п. код 1618, р-н Овча купел, ж.к. Овча купел, бл. 411, вх. Г, ет. 7, ап. 18 11-ДО-242-01/20.01.2021г. - изменение
113. “АЛЕКС И ГАЛЯ С-ИЕ“ ЕООД 201205608

обл. Смолян, общ. Мадан, гр. Мадан, ул.„Република“ № 8

11-ДО-249-00/19.03.2021г.

114. РУДОМЕТ ГРУП ЕООД 200067983

обл. Смолян, общ. Рудозем , гр. Рудозем, ул. „Кап. Петко Войвода“ № 33, вх. Б, ап.31

11-ДО-223-03/09.07.2021г. - изменение
115. “РУДМЕТАЛ“ АД 120068885 обл. Смолян, общ. Рудозем, гр. Рудозем, Промишлена зона 11-ДО-250-00/14.05.2021г. 
116. “АЛЕКС И ГАЛЯ С-ИЕ“ ЕООД 201205608 обл. Смолян, общ. Мадан, гр. Мадан, ул.„Република“ № 8 11-ДО-249-00/19.03.2021г. - изменение
117. ЕТ “ТЕЛЕКС-ХРИСТО КОНДИЛОВ” 120021421

обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Гео Милев”  № 57

11-ДО-114-04/27.09.2021г. - изменение  
118. "АРТСТРОЙООД 120564924 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, кв. Устово, ул."Хаджи Иван Бечев" № 6

11-ДО-251-00/13.01.2022г.

119.

“ФЕНИКС ГРИЙН“ ЕООД

116558610 обл. София, общ. Столична, гр.София-1220, район Надежда, ул. „Елов дол“ 1

11-ДО-236-01/16.12.2022г. - прекратяване

120.

УНИВЕРСМЕТАЛ“ EООД

121840884 обл. София (столица), общ. Столична, гр. София – п.к. 1618, р-н Овча купел, ж.к. Овча купел, бл. 411, вх. Г, ет. 7, ап. 18

11-ДО-242-02/18.04.2023г. - прекратяване

121. "БКС" ЕООД 830188637 обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, кв.„Райково“, ул."Деспот Слав" № 1 11-ДО-252-00/21.03.2023г.
122.

ИННГ“ ЕООД

205257698  обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Димитър Македонски“ № 7  11-ДО-253-00/18.04.2023г.