Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

  • Финансиране
    Финансови отчети
  • Месечни отчети
    Месечни отчети за 2010 г., Месечни отчети за 2011 г., Месечни отчети за 2012 г., Месечни отчети за 2013 г., Месечни отчети за 2014 г., Месечни отчети за 2015 г., Месечни отчети за 2016 г., Месечни отчети за 2017 г., Месечни отчети за 2018 г., Месечни отчети за 2019 г., Месечни отчети за 2020 г., Месечни отчети за 2021 г.