Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

  • Финансиране
    Финансови отчети
  • Месечни отчети
    Месечни отчети за 2010 г., Месечни отчети за 2011 г., Месечни отчети за 2012 г., Месечни отчети за 2013 г., Месечни отчети за 2014 г., Месечни отчети за 2015 г., Месечни отчети за 2016 г., Месечни отчети за 2017 г., Месечни отчети за 2018 г., Месечни отчети за 2019 г., Месечни отчети за 2020 г., Месечни отчети за 2021 г., Месечни отчети за 2022 г., Месечни отчети за 2023 г., Месечни отчети за 2024 г.

План за контролната дейност на РИОСВ-Смолян през 2024г.

План за контролната дейност на РИОСВ-Смолян през 2023г.

План за контролната дейност на РИОСВ-Смолян през 2022г.

План за контролната дейност на РИОСВ-Смолян през 2021г.

План за контролната дейност на РИОСВ-Смолян през 2020 г.

План за контролната дейност на РИОСВ - Смолян през 2019 г.

План за контролната дейност на РИОСВ - Смолян през 2018 г.

План за контролната дейност на РИОСВ - Смолян през 2017 г.

План за контролната дейност на РИОСВ - Смолян през 2016 г.

План за контролната дейност на РИОСВ - Смолян през 2015 г.

План за контролната дейност на РИОСВ - Смолян през 2014 г.

План за контролната дейност на РИОСВ - Смолян през 2013 г.